• آغاز
 • روند پناهندگی برای افراد اهل یمن از این پس بیشتر طول می کشد
بهار عربی منجر به تظاهرات و اعتراضات خشونت آمیز و بدون خشونت علیه دولت فاسد یمن شد. سرک ها در صنعا، پایتخت یمن از جمعیت پر شد
منبع: Shutterstock, ymphotos
اخبار
روند پناهندگی برای افراد اهل یمن از این پس بیشتر طول می کشد
منتشر شده در: 3/26/2024, 8:50 AM

آیا از یمن فرار کرده اید؟ پس از این به بعد شما همان روش پناهندگی را مانند سایر ملیت ها دریافت خواهید کرد. پیش از این، سرویس مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست های پناهندگی افراد یمن را سریعتر و به روشی متفاوت بررسی می کرد. در اینجا بخوانید چگونه IND اکنون درخواست پناهندگی شما را در صورتی که از یمن آمده اید ارزیابی می کند.

هنوز هم می توانید در هالند پناهندگی بگیرید، اما باید در مورد وضعیت شخصی خود بیشتر توضیح دهید

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
IND
هنوز وضعیت یمن را ناامن می‌داند و اگر از یمن آمده‌اید، هنوز شانس زیادی برای دریافت پناهندگی در هالند وجود دارد. با این حال، IND درخواست پناهندگی شما را با روش متفاوت از قبل ارزیابی می کند. این دو مورد تغییر خواهد کرد:

 • IND قبلاً در مورد درخواست پناهندگی افراد اهل یمن سریع تصمیم میگرفت. اما از این پس، این سازمان درخواست پناهندگی شما را به همان سرعتی که درخواست پناهندگی همه ملیت های دیگر را بررسی میکند، بررسی خواهد نمود.

 • IND قبلاً به این نظر بود که وضعیت در یمن به حد خشونت آمیز است که همه افراد یمن به طور خودکار حق پناهندگی در هلند را داشتند. بنابراین لازم نبود که وضعیت شخصی خود را توضیح دهید. IND هنوز بر این باور است که مردم یمن در خطر جدی هستند، اما از این پس باید در مصاحبه های خود با IND در مورد وضعیت شخصی خود در یمن بیشتر توضیح بدهند.

IND در پرونده های پناهندگی مردم یمن به موارد ذیل توجه خواهد کرد

IND همچنان هنگام ارزیابی درخواست پناهندگی شما به وضعیت جنگ در یمن توجه خواهد کرد. علاوه بر این، آنها همچنین به دلایل شخصی توجه می کنند که چرا شما ممکن است در خطر بیشتری قرار بگیرید. برای مثال، ممکن است بیشتر در معرض خطر باشید زیرا:

 • معلولیت دارید

 • در یمن حرفه ای داشتید که شما را در معرض خطر بیشتری قرار داد

 • شما خیلی جوان هستید یا خیلی پیر

 • متعلق به یک گروه تهدید شده هستید. به عنوان مثال، به این دلیل که شما یک روزنامه نگار، فعال یا مخالف دولت در یمن بودید. یا به این دلیل که به یک اقلیت قومی، مذهبی یا دیگر تعلق دارید، برای مثال به این دلیل که

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  LGBTQIA+
  هستید.

اگر در هالند مدرک پناهندگی دریافت نموده اید، این مدرک همچنان معتبر خواهد بود

آیا از یمن فرار کرده اید و در هالند مدرک اقامت پناهندگی گرفته اید؟ سپس شما این مدرک را نگه می دارید و IND دوباره درخواست پناهندگی شما را ارزیابی نمی کند.

شما می توانید برای الحاق خانواده درخواست انجام دهید.

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی دارید و می خواهید با اعضای خانواده خود از یمن متحد شوید؟ سپس همچنان می توانید برای الحاق خانواده درخواست دهید. درخواست های که قبلاً توسط IND در حال بررسی بوده اند، همچنان بررسی خواهند شد.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟