تحصیل

دولت هالند میخواهد که همه تحصیل کنند و دیپلوم داشته باشند. در هالند کودکان تا سن 16 سالگی و گاهی تا 18 سالگی باید به مکتب بروند. در هالند به آن تحصیل اجباری میگویند. شما وقتی دیپلوم میداشته باشید میتوانید در مسلک های مختلف وظیفه اجرا کنید.

نکات برجسته

.

آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.