مسکن

شما می توانید به محض دریافت اجازه اقامت به یکی از مناطق هالند نقل مکان کنید. دولت تصمیم می گیرد که در کدام منطقه به شما خانه داده میشو. شاروالی آن منطقه به شما خانه میدهد و به وضعیت شخصی شما توجه میکند.


طرح کاری

خانه گرفتن به این ترتیب است

در این طرح کاریآیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.