منبع: Cottonbro Studio

لوازم خانه

اخرین به روز رسانی: 10/19/2023, 1:06 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در این صفحه مشوره های خوب در مورد اسباب خانه ارائه داده شده اند.

قرض پول برای خرید لوازم خانه

در بسیاری از شاروالی ها شما می توانید برای خرید لوازم خانه پول قرض کنید. پولی که به شما قرض داده می شود قرض برای خرید وسایل خانه نام دارد. . مبلغی که به شما قرض داده می شود در هر شاروالی متفاوت می باشد.

در بسیاری از موار این پول به شما قرض داده می شود. یعنی در نهایت باید پولی را که برای خریداری وسایل قرض می‌گیرید به شاروالی بازپرداخت کنید. در بعضی از شاروالی ها از بازپرداخت پول معاف می شوید. برای معلومات بیشتر به مسئول تماس تان در شهرداری مراجعه کنید.

فروشگاه های دست دو فروشی

در فروشگاه های دست دو می توانید با پول بسیار کم، مبلمان و وسایل دیگر را برای خانه خود خریداری کنید. فروشگاه دست دو فروشی، فروشگاهی است که اجناس دست دو را که بطور هدیه دریافت کرده اند به فروش می رساند. معمولاً اجناس موجود در فروشگاه های دست دو بسیار ارزان تر از سایر فروشگاه ها هستند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟