منبع: Cottonbro Studio

لوازم خانه

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:05 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در این صفحه مشوره های خوب در مورد اسباب خانه ارائه داده شده اند.

قرض گرفتن پول برای خریداری اسباب خانه

اکثر شاروالی ها ب شما امکان قرض گرفتن پول برای خریداری اسباب برای خانه اولی تان میدهند. مقدار این مبلغ بستگی به شاروالی دارد.

در بسیاری از موارد این پول به شما قرض داده می شود. این پولی است که برای خریداری وسایل خانه آنرا قرض میگیرید، و بلاخره به شاروالی می بایست بازپرداخت نمایید. بعضی از شاروالی ها این پول را به طور هدیه ب شما میدهند. از شاروالی خود بپرسید که قوانین آنها در این زمینه به چه ترتیب است.

فروشگاه های دست دو فروشی

در فروشگاه های دست دو می توانید با پول بسیار کم، مبلمان و وسایل دیگر را برای خانه خود خریداری کنید. فروشگاه دست دو فروشی، فروشگاهی است که اجناس دست دو را که بطور هدیه دریافت کرده اند به فروش می رساند. معمولاً اجناس موجود در فروشگاه های دست دو بسیار ارزان تر از سایر فروشگاه ها هستند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟