چیز ها را که باید به محض گرفتن خانه تنتظیم نمایید

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 1:02 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

وقتی خانه میگیرید، موارد زیادی وجود دارد که باید انجام دهید. به عنوان مثال، شما باید یک قرارداد انرژی ببندید و تغییر آدرس خود را اطلاع دهید. در این صفحه لیستی از تمام کارهایی که باید انجام دهید را خواهید دید..

قرض گرفتن پول برای خریداری اسباب خانه

اکثر شاروالی ها ب شما امکان قرض گرفتن پول برای خریداری اسباب برای خانه اولی تان میدهند. مقدار این مبلغ بستگی به شاروالی دارد.

در بسیاری از موارد این پول به شما قرض داده می شود. این پولی است که برای خریداری وسایل خانه آنرا قرض میگیرید، و بلاخره به شاروالی می بایست بازپرداخت نمایید. بعضی از شاروالی ها این پول را به طور هدیه ب شما میدهند. از شاروالی خود بپرسید که قوانین آنها در این زمینه به چه ترتیب است.

وقتی خانه میگیرم، کدام چیز ها را باید ترتیب دهم؟

این چیزی است که باید انجام دهید:

کرایه
برق و گاز
آب
بیمه لوازم
تلویزیون و انترنیت
مالیات
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟