• آغاز
  • مسکن
  • چیز ها را که باید به محض گرفتن خانه تنتظیم نمایید
دو نفر پشت متر برق ایستاده و متر را یادداشت میکنند
منبع: VluchtelingenWerk Nederland/Goedele Monnens
Information
چیز ها را که باید به محض گرفتن خانه تنتظیم نمایید
اخرین به روز رسانی: 5/23/2024, 12:50 PM

وقتی خانه میگیرید، موارد زیادی وجود دارد که باید انجام دهید. به عنوان مثال، شما باید یک قرارداد انرژی ببندید و تغییر آدرس خود را اطلاع دهید. در این صفحه لیستی از تمام کارهایی که باید انجام دهید را خواهید دید..

قرض پول برای خرید لوازم خانه

در بسیاری از شاروالی ها شما می توانید برای خرید لوازم خانه پول قرض کنید. پولی که به شما قرض داده می شود قرض برای خرید وسایل خانه نام دارد. . مبلغی که به شما قرض داده می شود در هر شاروالی متفاوت می باشد.

در بسیاری از موار این پول به شما قرض داده می شود. یعنی در نهایت باید پولی را که برای خریداری وسایل قرض می‌گیرید به شاروالی بازپرداخت کنید. در بعضی از شاروالی ها از بازپرداخت پول معاف می شوید. برای معلومات بیشتر به مسئول تماس تان در شهرداری مراجعه کنید.

شما تسهیلات و امور مالی خانه خود را ترتیب می دهید

شما موارد ذیل را در رابطه به پول و تسیهلات در خانه خود ترتیب می دهید:

کرایه
برق و گاز
آب
بیمه لوازم
تلویزیون و انترنیت
مالیات