چیز ها را که باید به محض گرفتن خانه تنتظیم نمایید

اخرین به روز رسانی: 3/16/2023, 10:56 AM

وقتی خانه میگیرید، موارد زیادی وجود دارد که باید انجام دهید. به عنوان مثال، شما باید یک قرارداد انرژی ببندید و تغییر آدرس خود را اطلاع دهید. در این صفحه لیستی از تمام کارهایی که باید انجام دهید را خواهید دید..

قرض گرفتن پول برای خریداری اسباب خانه

اکثر شاروالی ها ب شما امکان قرض گرفتن پول برای خریداری اسباب برای خانه اولی تان میدهند. مقدار این مبلغ بستگی به شاروالی دارد.

undefinedلطفا توجه فرمایید: این پول به عنوان قرض به شما داده میشود. این پول هدیه نیست. در نهایت، پولی که برای خریداری اسباب خانه خود قرض می‌کنید باید به شاروالی بازپرداخت شود.

وقتی خانه میگیرم، کدام چیز ها را باید ترتیب دهم؟

این چیزی است که باید انجام دهید:

کرایه
برق و گاز
آب
بیمه لوازم
تلویزیون و انترنیت
مالیات