دو نفر پشت متر برق ایستاده و متر را یادداشت میکنند

منبع: VluchtelingenWerk Nederland/Goedele Monnens

چیز ها را که باید به محض گرفتن خانه تنتظیم نمایید

اخرین به روز رسانی: 1/12/2024, 11:51 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

وقتی خانه میگیرید، موارد زیادی وجود دارد که باید انجام دهید. به عنوان مثال، شما باید یک قرارداد انرژی ببندید و تغییر آدرس خود را اطلاع دهید. در این صفحه لیستی از تمام کارهایی که باید انجام دهید را خواهید دید..

قرض پول برای خرید لوازم خانه

در بسیاری از شاروالی ها شما می توانید برای خرید لوازم خانه پول قرض کنید. پولی که به شما قرض داده می شود قرض برای خرید وسایل خانه نام دارد. . مبلغی که به شما قرض داده می شود در هر شاروالی متفاوت می باشد.

در بسیاری از موار این پول به شما قرض داده می شود. یعنی در نهایت باید پولی را که برای خریداری وسایل قرض می‌گیرید به شاروالی بازپرداخت کنید. در بعضی از شاروالی ها از بازپرداخت پول معاف می شوید. برای معلومات بیشتر به مسئول تماس تان در شهرداری مراجعه کنید.

وقتی خانه میگیرم، کدام چیز ها را باید ترتیب دهم؟

این چیزی است که باید انجام دهید:

کرایه
برق و گاز
آب
بیمه لوازم
تلویزیون و انترنیت
مالیات
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟