• آغاز
  • شما از پناهگاه مهاجرین به خانه خود تان نقل مکان میکنید
یک  خانم و یک مردی که دراند نقل مکان میکنند در حال استراحت هستند
منبع: Flickr-LN (Lukanoon)

شما از پناهگاه مهاجرین به خانه خود تان نقل مکان میکنید

اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 4:03 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

پس از امضای قرارداد اجاره، 2 هفته فرصت دارید تا به خانه جدید خود نقل مکان کنید. در این مدت باید خیلی چیزها را ترتیب دهید. معلومات بیشتر را می توانید در این صفحه مطالعه کنید.

شما خود را در شاروالی ثبت نام میکنید

پس از امضای قرارداد اجاره، در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
سیستم ثبت احوال (BRP)
در شاروالی ثبت نام میکنید. این کار را برای آن انجام میدهید تا شاروالی بداند که شما در آن شهر یا روستا ساکن می شوید. و همچنین برای اینکه در صورت نیاز شاروالی با شما تماس بگیرد.

مسئول تماس شما در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا مددکار اجتماعی سازمان دیگری می تواند به شما در زمینه ثبت نام در شاروالی کمک کند.

شما معمولا برای درخواست کمک مالی به دولت مراجعه میکنید

اگر هنوز از طریق کار درآمدی ندارید یا درآمد کافی ندارید، مستحق دریافت کمک مالی از طرف دولت هستید. این کمک مالی uitkering یا «bijstandsuitkering» نامیده میشود. این مبلغ ماهیانه ای است که از دولت برای زندگی دریافت می کنید. به عنوان مثال، شما اجاره خانه را از همین پول پرداخت می کنید.

آیا مستحق دریافت 'bijstandsuitkering' هستید؟ در این صورت این صورت پرداخت از روز درخواست آن در شهرداری آغاز می شود و نه قبل از آن. درخواست را به موقع انجام دهید. با این کار شما از دریافت پول کمتر یا بیشتر از آنچه مستحق هستید، جلوگیری میکنید.

مسئول تماس شما در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا مددکار اجتماعی در سازمان دیگری می تواند شما را در زمینه درخواست uitkering کمک نماید.

قرض پول برای خرید لوازم خانه

در بسیاری از شاروالی ها شما می توانید برای خرید لوازم خانه پول قرض کنید. پولی که به شما قرض داده می شود قرض برای خرید وسایل خانه نام دارد. . مبلغی که به شما قرض داده می شود در هر شاروالی متفاوت می باشد.

در بسیاری از موار این پول به شما قرض داده می شود. یعنی در نهایت باید پولی را که برای خریداری وسایل قرض می‌گیرید به شاروالی بازپرداخت کنید. در بعضی از شاروالی ها از بازپرداخت پول معاف می شوید. برای معلومات بیشتر به مسئول تماس تان در شهرداری مراجعه کنید.

عقد قرارداد و بیمه

برای زندگی در خانه ی خود تان باید برای چند چیز قرارداد ببندید. بطور مثال:

  • قرارداد برق و گاز

  • قرارداد آب

  • قرارداد تلویزیون و اینترنت

  • بیمه محتویات منزل

مسئول تماس شما در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا مددکار اجتماعی سازمان دیگری می تواند شما را در این زمینه کمک کند.

به COA اطلاع دهید که پناهگاه را ترک می کنید

با مسئول تماس خود در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA)
ملاقات بگذارید تا به آنها اطلاع دهید که در حال نقل مکان هستید. این کار را 1 روز قبل از اینکه نقل مکان میکنید، انجام دهید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

خانه گرفتن به این ترتیب است