خانه گرفتن به این ترتیب است

اخرین به روز رسانی: 3/16/2023, 10:56 AM

پس از آنکه شما جواب (اجازه اقامت) میگیرید، اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) شما را به یک شاروالی معرفی می نماید. COA کوشش می کند شما را به یک شاروالی که در نزدیک آن بتوانید کار نمایید، معرفی نماید. بعد از اینکه به یک شاروالی معرفی میشوید، شاروالی تلاش میکند به شما خانه مناسب پیدا کند. این خانه معمولاً یک خانه سوسیال می باشد که به یکی از شرکت های خانه مربوط میشود. این خانه ها برای افرادی با درآمد کمتر مناسب می باشند.

چه نوع خانه ای به من داده میشود؟

  • اگر با خانواده هستید، معمولا یک خانه تک خانواده ی به شما داده میشود.

  • اگر جوان و مجرد هستید، اغلب با کسانی که آنها نیز منتظر خانه هستند، در یک خانه مشترک زندگی خواهید نمود. مثلا با دانشجویان و جوانان شاغل..

undefinedلطفاً توجه فرمایید: شما موظف هستید که خانه پیشنهاد شده توسط شاروالی را بپذیرید. اگر این کار را نکنید، پیشنهاد دیگری دریافت نخواهید کرد..

لطفاً توجه داشته باشید: در حال حاضر تعداد متقاضیان خانه در هالند به مراتب بیشتر از تعداد خانه های کرایی درین کشور است و این موضوع نیز به دلیل بحران مسکن است؛ به همین دلیل، ممکن مدت زمان زیادی طول بکشد تا خانه ای به شما پیشنهاد شود.

زندگی نمودن با یک فامیل میزبان هالندی

آیا در حال حاضر جواز اقامت دارید؛ اما هنوز هیچ خانۀ برای شما موجود نیست؟ از همینرو شما می توانید بطور موقت نزد یک خانواده میزبان هالندی بمانید. برای این کار از طریق این ویبسایت اقدام کرده میتوانید: Takecarebnb.

در طول این اقامت سه ماهه می توانید هالند را بهتر بشناسید. به عنوان مثال، با هالندی ها بیشتر آشنا می شوید و با صحبت کردن با آنها زبان هالندی را یاد می گیرید. در طول مدت اقامت خود، در لیست انتظار برای گرفتن خانه خود باقی خواهید ماند.