• آغاز
  • قانون انتخاب بیمه صحی
شخصی از ماشین حساب استفاده می کند و اسناد را پر می کند
منبع: Pavel Danilyuk

قانون انتخاب بیمه صحی

اخرین به روز رسانی: 9/13/2023, 3:19 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

زمانی که بیمه صحی می گیرید، می توانید بسته های متنوعی را انتخاب کنید. خوب خواهد بود که به این فکر کنید که به چه نوع مراقبتی نیاز دارید. سپس می توانید بسته ای را انتخاب کنید که متناسب با نیاز شما باشد.

ویژگی های مهم بیمه اساسی از این قبیل اند

  • اگر در هلند زندگی یا کار می کنید، بیمه اساسی اجباری است. همچنین برای کودکان.

  • بسته بیمه اساسی توسط دولت تعیین میشود. محتوای بسته بیمه اساسی می تواند هر سال تغییر کند. دولت همچنین هر سال مبلغ پرداخت فردی را تعیین می کند.

  • مبلغ پرداخت فردی برای برخی از کمک های صحی، مانند کمک صحی توسط داکتر فامیلی، یا کمک های صحی مخصوص زنان و زایمان اعمال نمی شود. لازم نیست خودتان مبلغی برای این کار بپردازید.

  • شرکت های بیمه موظف هستند تا درخواست شما برای گرفتن بیمه اساسی را قبول کنند.

  • مبلغ بسته بیمه برای همه یکسان است. بنابراین، هرکسی که بسته یکسانی با بیمه‌گر یکسان دارد، به همان میزان پرداخت می‌کند. فرقی نمی کند چند ساله یا سالم باشید.

ویژگی های مهم بیمه تکمیلی از این قبیل اند

  • با بیمه تکمیلی، شما برای (بخشی از) کمک های صحی که در بسته اساسی گنجانده نشده است، بیمه می شوید. به عنوان مثال، برای مصارف اضافی داکتر دندان.

  • بسته های مختلفی وجود دارد که همگی به عنوان تکمیل کننده بیمه اساسی هستند. شرکت بیمه شرایط و بازپرداخت هر بسته را تعیین می‌کند.

  • بیمه تکمیلی اجباری نیست بیمه تکمیلی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد.

  • یک شرکت بیمه ممکن است از پذیرفتن شما برای بیمه تکمیلی امتناع کند. به عنوان مثال، افراد مسن که نیاز به مراقبت زیادی دارند. در عمل این به ندرت اتفاق می افتد.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟