Een tandarts controleert de mond van een cliënt

منبع: Andrea Piacquadio

سیستم صحت عامه در هالند

اخرین به روز رسانی: 12/5/2023, 1:07 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا به کمک صحی ضرورت دارید؟ در هالند ابتدا همیشه به داکتر فامیلی مراجعه میکنید. داکتر فامیلی می تواند شما را به بخش های صحی دیگر ارجاع دهد. فقط در صورت ضرورت به مراقبت عاجل می توانید بلافاصله با شماره اورژانس تماس بگیرید یا به مطب داکتر های فامیلی بروید. معلومات بیشتر در مورد نحوه عملکرد سیستم خدمات صحی در هالند را در اینجا بخوانید.

در شرایطی که زندگی شما در خطر باشد با 112 تماس بگیرید

آیا شما یا یکی از نزدیکانتان در وضعیت تهدید کننده قرار دارید؟ سپس با 112 تماس بگیرید. سپس با یک اپراتور مرکز اورژانس وصل خواهید شد. مشکل خود را توضیح دهید و به سوالات اپراتور پاسخ دهید.

مرکز اورژانس می تواند آمبولانس بفرستد. آمبولانس می تواند شما یا فردی را که با او تماس می گیرید به بیمارستان ببرد. داکتر های آمبولانس نیز می توانند کمک های صحی فوری ارائه دهند.

آیا مرکز اورژانس آمبولانس نمی فرستد؟ سپس به شما گفته می شود که کجا می توانید بروید. به عنوان مثال، به مطب داکتر فامیلی در منطقه. شما باید با وسیله خود بروید.

داکتر فامیلی

در صورت داشتن مشکل غیر فوری، در هالند همیشه به داکتر فامیلی مراجعه می کنید. بطور مثال اگر باردار هستید، نیاز به مشاوره صحی دارید یا مشکلات روانی مانند مشکلات خواب، اضطراب و افسردگی دارید.

به عنوان مثال، اگر سرما خورده اید، لازم نیست فوراً به داکتر فامیلی مراجعه کنید. می توانید از داروخانه دارو تهیه کنید. اگر سرماخوردگی از بین نرفت، با داکتر فامیلی وقت ملاقات بیگیرد.

ثبت نام نزد داکتر فامیلی

قبل از اینکه بتوانید با یک داکتر فامیلی وقت بگیرید، ابتدا باید نزد یک داکتر فامیلی در منطقه خود ثبت نام کنید. آیا نمی دانید چگونه به داکتر مراجعه کنید؟ در اینصورت از فرد تماس خود در VluchtelingenWerk (VWN) یا مشاور اجتماعی خود بپرسید که نزدیکترین داکتر فامیلی در کجا موقعیت دارد. خوب است بررسی کنید که آیا بیمه صحی شما برای مراجعه به این داکتر فامیلی معتبر است یا خیر.

آیا نزد داکتر فامیلی ثبت نام کرده اید؟ سپس می توانید وقت ملاقات بگیرید. شما با داکتر فامیلی تماس می گیرید و سپس از طریق نرس وقت می گیرید. می توانید در طول ساعت مشاوره با داکتر خود در مورد مشکل خود صحبت کنید. داکتر فامیلی می تواند شما را به بیمارستان یا سایر خدمات صحی تخصصی ارجاع دهد.

دوسیه صحی

آیا قبلاً در یک مرکز پناهجویان (AZC) به داکتر مراجعه نموده اید؟ در این صورت به احتمال زیاد یک دوسیه صحی در هالند دارید. داکتر فامیلی جدید شما می تواند این را از مرکز خدمات صحی برای پناهجویان (GCA) یا از Arts&Zorg درخواست کند.

داکتر دندان

گر مشکل دندان دارید، به داکتر دندان مراجعه کنید. حتی اگر مشکلی ندارید، می توانید برای معاینه نزد داکتر دندان بروید. اکثر مردم هالند سال دو بار برای معاینه به داکتر دندان مراجعه می کنند. درست مانند یک داکتر فامیلی، ابتدا باید نزد داکتر دندان ثبت نام کنید.

مصارف داکتر دندان

مصارف داکتر دندان در پوش بیمه اساسی بازپرداخت نمی شود. برای این کار می توانید بیمه صحی تکمیلی بگیرید. آیا بیمه تکمیلی ندارید؟در اینصورت شما باید تمام مصارف داکتر دندان را خودتان بپردازید.

مصارف داکتر دندان اکثراً برای کودکان تا سن 18 سالگی اغلب توسط بیمه صحی بازپرداخت می شود.

مطب داکتر های فامیلی برای کمک های فوری

آیا مطب داکتر فامیلی خود شما بسته است، اما مشکلی صحی دارید که نمی تواند تا روز بعد یا بعد از آخر هفته منتظر بماند؟ سپس با مطب داکتر های فامیلی در منطقه خود تماس بگیرید. در مطب داکتر های فامیلی منطقوی همگی بدون درنظرداشت ساعات کاری، شب ها و آخر هفته ها بطور رایگان کمک میشوند.

در طول مکالمه تلفونی، یکی از کارمندان مطب مشخص میکند که آیا می توانید به یکی از داکتر های فامیلی مراجعه کنید یا نه. مطب داکتر های فامیلی همچنین می تواند شما را به بخش کمک های عاجل یک بیمارستان ارجاع دهد.

توجه: قبل از رفتن به بخش کمک های عاجل همیشه با داکتر فامیلی خود تماس بگیرید. مگراینکه شرایط تهدید کننده باشد و زندگی شما در خطر باشد. در انیصورت 112 را زنگ بزنید و آمبولانس را بخواهید.

دسترسی به مترجم رایگان در صحت عامه

ویدیوی ذیل به شما نشان میدهد که صحت عامه در هالند به چه ترتیب است.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟