Een vrouw schrijft op een notitieblok naast haar laptop

منبع: Roberto Hund

معلومات در مورد دوره آموزش شهروندی

اخرین به روز رسانی: 11/17/2023, 9:04 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا شما اجازه اقامت دارید و بین 18 تا 67 سال سن دارید؟ سپس از طرف دولت موظف هستید زبان هالندی را یاد بگیرید و با جامعه هالندی آشنا شوید. به این دوره آموزش شهروندی می گویند. معلومات در مورد دوره آموزش شهروندی را در اینجا بخوانید.

پس از اینکه اجازه اقامت میگیرید باید در کورس آموزش شهروندی شرکت کنید

آیا بین 18 و 67 ساله هستید و اجازه اقامت پناهندگی دریافت کرده اید؟ در اینصورت از طرف دولت هالند ملزم به تکمیل نموده دوره آموزش شهروندی هستید. در دوره آموزش شهروندی شما زبان هالندی را و مسایل دیگر در مورد جامعه هالند را یاد میگیرید.

برای این کار باید کورس زبان آموزی بروید و در امتحانات دوره آموزش شهروندی شرکت کنید.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره اجرای امور آموزش (DUO)
دوره آموزش شهروندی در هالند را تنظیم می‌کند.

شما نامه ای از DUO دریافت میکنید در رابطه به دوره آموزش شهروندی

بعد از اینکه اجازه اقامت میگیرید، نامه ای در مورد دوره آموزش شهروندی دریافت میکنید. این نامه سازمان DUO ظرف 8 هفته از طریق پست به شما ارسال میشود.

اغلب نامه ای دریافت میکنید که در آن تاکید بر شرکت در دوره آموزش شهروندی شده است. در این نامه همچنین نوشته شده است که شما ته چه زمانی فرصت خواهید داشت تا این کار را انجام دهید. گاهی اوقات 2 نامه دریافت میکنید: یک نامه در مورد اینکه ملزم به شرکت در دوره آموزش شهروندی هستید و نامه دوم در مورد اینکه تا چه زمانی فرصت دارید که این کار را انجام دهید.

این قوانین در مورد شما صدق می کند

هلند دارای دو سیستم ادغام مدنی متفاوت است: سیستم ادغام مدنی سال 2013 و سیستم ادغام مدنی 2021. هر دو سیستم قوانین متفاوتی دارند.

برای اینکه بدانید چه قوانینی برای شما اعمال می شود، به نامه

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
نگاه کنید که در آن اعلام شده است که شما اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. این نامه "Beschikking" نامیده میشود.

در نامه Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) و فایل شخصی شما در inburgeren.nl همچنین توضیح داده شده است که کدام سیستم ادغام مدنی را می بایست دنبال نمایید.

برای دریافت معلومات در مورد ادغام مدنی در شرایط شخصی خود، سیستم ادغام مدنی که برای شما مناسب را در قسمت ذیل انتخاب کنید:

این معلومات مهم در نامه گنجانده شده است

نامه ای که از DUO دریافت می کنید مهم است. در نامه سه چیز در مورد دوره آموزش شهروندی شما آمده است که بعداً به آنها نیاز خواهید داشت:

  • زمانی که باید دوره آموزش شهروندی را شروع کنید.

  • چقدر زمان برای دوره آموزش شهروندی دارید. دولت این دوره را «دوره ادغام» می نامد. معمولاً 3 سال فرصت دارید تا دوره آموزش شهروندی را به پایان برسانید.

  • در هالند 2 سیستم مختلف برای دوره آموزش شهروندی وجود دارد. در نامه DUO توضیح داده شده است که کدام سیستم برای شما مناسب است.

دوره آموزش شهروندی را بر اساس یکی از دو قوانین دنبال میکنید

در هالند دو قانون مختلف برای دوره آموزش شهروندی وجود دارد. در نامه DUO توضیح داده شده است که شما از کدام قانون باید پیروی نمایید. برای کسب معلومات در مورد شرایط برای شما، سیستم دوره آموزش شهروندی که به وضعیت شما مطابقت دارد را در اینجا انتخاب کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟