سیستم ادغام مدنی بدینگونه می باشد

اخرین به روز رسانی: 3/20/2023, 1:56 PM

"ادغام مدنی" کاری است که شما برای یادگیری زبان هالندی انجام می دهید. شما همچنین در مورد جامعه هالندی یاد می گیرید. این ادغام مدنی معمولاً حداکثر 3 سال طول می کشد. پس از ادغام مدنی خود، می توانید در هالند تحصیل یا کار کنید.

ادغام مدنی اجباری می باشد

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی دارید و بین 18 تا 67 سال سن دارید؟ سپس با دوره undefinedinburgerenundefined (ادغام مدنی) شروع می کنید. این اجباری است. شما باید در یک دوره ادغام شرکت کنید و در یک مدت زمان معین (معمولا 3 سال) در امتحانات شرکت کنید. یا باید حداقل دپلوم MBO 2 را دریافت کنید.

آغاز دوره ادغام مدنی

نامه ای از

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
درباره شروع دوره ادغام مدنی خود دریافت خواهید کرد. در این نامه توضیح داده شده است که چقدر زمان برای دوره ادغام مدنی خود دارید. این دوره undefinedدوره ادغام مدنیundefined نامیده می شود. این دوره معمولاً سه سال است.

شما باید قبل از پایان دوره ادغام مدنی خود دپلوم ادغام مدنی خود را دریافت کنید. اگر ادغام مدنی خود را به موقع تکمیل نکنید، DUO می تواند شما را جریمه کند.

این قوانین در مورد شما صدق می کند

هلند دارای دو سیستم ادغام مدنی متفاوت است: سیستم ادغام مدنی سال 2013 و سیستم ادغام مدنی 2021. هر دو سیستم قوانین متفاوتی دارند.

برای اینکه بدانید چه قوانینی برای شما اعمال می شود، به نامه

اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
نگاه کنید که در آن اعلام شده است که شما اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. این نامه undefinedBeschikkingundefined نامیده میشود.

در نامه Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) و فایل شخصی شما در inburgeren.nl همچنین توضیح داده شده است که کدام سیستم ادغام مدنی را می بایست دنبال نمایید.

برای دریافت معلومات در مورد ادغام مدنی در شرایط شخصی خود، سیستم ادغام مدنی که برای شما مناسب را در قسمت ذیل انتخاب کنید: