Een vrouw leest een boek

سیستم ادغام مدنی 2013

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:00 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اگر نامه ای از Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) قبل از تاریخ 1 جنوری 2022در مورد دوره ادغام مدنی دریافت کرده باشید، سیستم ادغام مدنی 2013 برای شما اعمال می شود. در این صفحه می توانید آنچه را که باید انجام دهید را بخوانید.

شما خود یک مکتب را انتخاب میکنید

شما باید خودتان یک مکتب ادغام مدنی را انتخاب کنید.مشاور شما در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا مددکار اجتماعی شما می تواند در این مورد به شما کمک کند.

می توانید برای پرداخت مصارف دوره ادغام پول قرض کنید

مصارف دوره ادغام مدنی و امتحانات را باید خودتان بپردازید. پول مصارف دوره ادغام مدنی و امتحانات را می توانید با پول قرض گرفته از

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
پرداخت کنید.

اگر می خواهید پول قرض کنید، مکتبی که در آن دوره خود را می گذرانید باید دارای مهر تایید undefinedBlik op Werkundefined باشد. این بدان معناست که آن مکتب شرایطی خاص کیفیتی را برآورده می کند.

اگر مجوز اقامت پناهندگی دارید و ادغام خود را در دوره ادغام کامل کرده اید، نیازی به بازپرداخت قرض ندارید. آیا نمی توانید امتحان ادغام خود را به موقع بگذرانید؟ سپس باید (بخشی از) قرض را بازپرداخت کنید.

شما این درس ها را دنبال می کنید:

  • دروس زبان هالندی: خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن را یاد می گیرید.

  • دروس شناخت در مورد جامعه هالند (KNM).

  • دروس آمادگی برای بازار کار در هالند (ONA).

شما کورسی را که راجع به مشارکت می باشد دنبال میکنید

شما در undefinedپروسه تصدیق نامه مشارکتundefined (PVT) شرکت می کنید. PVT بخشی اجباری از ادغام مدنی است. حداقل ساعت طول می کشد و شامل موارد ذیل است:

  • آموزش راجع به زندگی در هالند

  • امضا نمودن تصدیق نامه مشارکت

undefinedتصدیق نامه مشارکتundefined به حقوق، وظایف و ارزش های مهم جامعه هالند اشاره می نماید. برای تکمیل موفقانه ادغام مدنی خود، باید undefinedتصدیق نامه مشارکتundefined را امضا کنید.

شما در صورتی دوره ادغام مدنی خود را موفقانه به پایان رسانده اید که:

  • در امتحان ادغام مدنی کامیاب شده باشید.

  • تصدیق نامه مشارکت (PVT) را امضا نموده اید.

شما برای تمام بخش های دوره ادغام امتحان می دهید. در صورت قبولی در تمام امتحانات، دپلوم ادغام را دریافت خواهید کرد.

نیاز به زمان بیشتر یا معافیت از مکلفیت ادغام مدنی

شما باید ظرف سه سال دوره ادغام مدنی خود را تکمیل کنید. برخی افراد موفق نمی شوند ادغام مدنی را به موقع کامل کنند. گاهی اوقات امکان تمدید دوره ادغام مدنی وجود دارد. با این حال، قوانین خاصی اعمال می شود. همچنین ممکن است در شرایط خاصی از شرط تکمیل نمودن دوره ادغام مدنی معاف شوید. به عنوان مثال، اگر قبلاً تلاش زیادی در عرصه ادغام مدنی انجام داده اید، اما موفق نشده اید. یا اگر به شدت بیمار هستید. برای این نیز قوانین خاصی وجود دارد.

می توانید از DUO برای تمدید دوره ادغام مدنی یا معافیت از مکلفیت ادغام مدنی بخواهید. مشاور شما در VWN یا مددکار اجتماعی شما می تواند در این مورد به شما کمک کند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟