سیستم ادغام مدنی 2021

اخرین به روز رسانی: 5/26/2023, 7:43 AM

اگر نامه ای از Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) در تاریخ 1 جنوری 2022 یا بعد از آن در مورد دوره ادغام مدنی دریافت کرده باشید، سیستم ادغام مدنی 2021 برای شما اعمال می شود. در این صفحه می توانید آنچه را که باید انجام دهید را بخوانید.

شما در همکاری با شاروالی یک پلان تهیه میکنید

به شما در شاروالی یک فرد تماس معرفی خواهد شد. ابتدا با فرد تماس خود صحبت می کنید و تست می دهید. سپس شاروالی بررسی می کند که شما چقدر سریع یاد می گیرید. سپس با شخص تماس خود برنامه ای برای ادغام خود تهیه می کنید. این undefinedطرح ادغام و مشارکتundefined (PIP) نامیده می شود.

اگر مجوز پناهندگی دارید، شاروالی مصارف دوره ادغام و امتحانات شما را پرداخت می کند. آیا در یک امتحان ناکام مانده اید و آیا باید دوباره در آن شرکت کنید؟ سپس شاروالی 1 بار دیگر برای امتحان شما پول پرداخت می کند. پس از آن باید خودتان آن را پرداخت کنید. برای این کار نمی‌توانید از

سازمان اجراییه امور تحصیلات (DUO)

قرض بگیرید.

3 مسیر ادغام

مسیر ادغام شما در PIP شما ذکر شده است. 3 مسیر ممکن در این سیستم ادغام وجود دارد. اینکه کدام مسیر را دنبال می کنید به سن و موقعیت شخصی شما بستگی دارد:

مسیر B1
مسیر تحصیلی
مسیر"خودکفایی"

امتحانات

برای «مسیر B1» و «مسیر تحصیلی» باید در امتحانات شرکت کنید. شما این امتحانات را از طریق DUO انجام میدهید. شما می توانید از طریق وب سایت undefinedMijn Inburgeringundefined برای شرکت در امتحان ها ثبت نام کنید.

آموزشگاه زبان شما و رابط شما با شهرداری می تواند در این مورد کمک کنند. پس از امتحان، نامه ای با نتایج خود دریافت خواهید کرد. اگر در یک امتحان ناکام شدید، می توانید یک بار دیگر در آن امتحان بطور رایگان شرکت کنید. پس از آن پول هر امتحان مجدد را خودتان پرداخت می کنید.

ماژول بازار کار و مشارکت

اگر «مسیر B1» یا «مسیر خوداتکایی» را انجام می‌دهید، باید «کورس بازار کار و مشارکت» (MAP) را بخوانید. در این کورس معلوماتی در مورد کار و مشارکت در جامعه هالند دریافت خواهید کرد. تجربه کاری هم کسب می کنید. MAP شامل موارد زیر است:

  1. مصاحبه اولیه با شاروالی: در این مصاحبه شما در مورد آنچه که قرار است انجام دهید صحبت می کنید.

  2. معلومات در مورد بازار کار در هالند

  3. کسب 40 ساعت تجربه کاری: به عنوان مثال از طریق کار داوطلبانه، کارآموزی یا بازدید از سازمان ها و شرکت ها.

  4. مصاحبه نهایی با شاروالی: در این مصاحبه شما در مورد آنچه آموخته اید، نوع کاری که می خواهید انجام دهید و کمک هایی که از شاروالی دریافت می کنید صحبت می کنید.

شما کورسی را که راجع به مشارکت می باشد دنبال میکنید

شما در undefinedپروسه تصدیق نامه مشارکتundefined (PVT) شرکت می کنید. PVT بخشی اجباری از ادغام مدنی است. حداقل 12 ساعت طول می کشد و شامل موارد ذیل است:

  • آموزش راجع به زندگی در هالند

  • یک سیر پیاده روی در جامعه ای که شما در آن زندگی میکند

  • امضا نمودن تصدیق نامه مشارکت

undefinedتصدیق نامه مشارکتundefined به حقوق، وظایف و ارزش های مهم جامعه هالند اشاره می نماید. برای تکمیل موفقانه ادغام مدنی خود، باید undefinedتصدیق نامه مشارکتundefined را امضا کنید.

شما در صورتی دوره ادغام مدنی خود را به پایان رسانده اید که:

  • از 3 مسیر ادغام مدنی 1 مسیر را تکمیل نموده اید.

  • تصدیق نامه مشارکت (PVT) را امضا نموده اید.

نیاز به زمان بیشتر یا معافیت از مکلفیت ادغام مدنی

شما باید ظرف سه سال دوره ادغام مدنی خود را تکمیل کنید. برخی افراد موفق نمی شوند ادغام مدنی را به موقع کامل کنند. گاهی اوقات امکان تمدید دوره ادغام مدنی وجود دارد. با این حال، قوانین خاصی اعمال می شود. همچنین ممکن است در شرایط خاصی از شرط تکمیل نمودن دوره ادغام مدنی معاف شوید. به عنوان مثال، اگر قبلاً تلاش زیادی در عرصه ادغام مدنی انجام داده اید، اما موفق نشده اید. یا اگر به شدت بیمار هستید. برای این نیز قوانین خاصی وجود دارد.

با رابط خود در شاروالی تماس بگیرید تا ببینید در شرایط شما چه چیزی ممکن است. مشاور شما در VWN یا مددکار اجتماعی می تواند در این مورد به شما کمک کند.