• آغاز
  • شاروالی شما را برای مصاحبه دعوت می کند
مردی با کارمند شاروالی صحبت می کند.
منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
معلومات
شاروالی شما را برای مصاحبه دعوت می کند
اخرین به روز رسانی: 2/8/2024, 10:30 AM

آیا نامه ای در مورد دوره آموزش شهرندی خود دریافت کرده اید؟ سپس شاروالی محل زندگی یا سکونت شما را برای مصاحبه دعوت می کند. فردی به عنوان مسئول تماس در شاروالی به شما منصوب می شود که با او چند ملاقاتی در مورد دوره آموزش شهروندی خواهید داشت.

شما موظف هستید در وقت ملاقات حاضر شوید

دعوت نامه ای از شاروالی دریافت خواهید نمود. در این نامه تاریخ اولین ملاقات شما با شاروالی ذکر شده است. شما موظف هستید که در این ملاقات شرکت کنید. آیا نمی توانید در تاریخ ذکر شده در نامه حاضر شوید؟ در این صورت با شاروالی تماس بگیرید.

شما با شهرداری بررسی می کنید که بهترین گزینه کورس آموزش شهروندی برای شما کدام است

گزینه های مختلفی برای شرکت در دوره آموزش شهروندی وجود دارد. شما در مشورت با مسئول تماس تان در شهرداری بررسی میکنید که کدام یک از این گزینه ها برای شما مناسب است.

تاریخ شروع این گفتگوها در هر شاروالی متفاوت است. در بعضی از شاروالی ها اولین ملاقات شما زمانی اتفاق می افتد که شما هنوز در

مرکز پناهجویان (AZC)
زندگی می‌کنید. در سایر شاروالی ها، ملاقات ها با شاروالی پس از گرفتن خانه در آن شهر اتفاق می افتد.

شما در یک امتحان اجباری شرکت میکنید

با این امتحان، شاروالی بررسی می کند که کدام مسیر آموزش شهروندی برای شما مناسب تر است. بر اساس نتیجه امتحان تخمین زده می شود که آیا می توانید ظرف سه سال زبان هالندی را در سطح

B1
یاد بگیرید یا خیر.

شرکت در این امتحان اجباری است. در صورت عدم شرکت می توانید توسط شاروالی جریمه شوید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟