Een man praat met een medewerker van de gemeente.

منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens

سیستم ادغام مدنی 2021

اخرین به روز رسانی: 9/27/2023, 8:51 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اگر نامه ای از Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) در تاریخ 1 جنوری 2022 یا بعد از آن در مورد دوره ادغام مدنی دریافت کرده باشید، سیستم ادغام مدنی 2021 برای شما اعمال می شود. در این صفحه می توانید آنچه را که باید انجام دهید را بخوانید.

شما در همکاری با شاروالی یک پلان تهیه میکنید

دعوت نامه ای از شاروالی دریافت خواهید نمود. در این نامه تاریخ اولین ملاقات شما با شاروالی ذکر شده است. شما موظف هستید که در این ملاقات شرکت کنید. آیا نمی توانید در تاریخ ذکر شده در نامه حاضر شوید؟ در این صورت با شاروالی تماس بگیرید.

شما با شهرداری بررسی می کنید که بهترین گزینه کورس آموزش شهروندی برای شما کدام است

مسیر ادغام شما در PIP شما ذکر شده است. 3 مسیر ممکن در این سیستم ادغام وجود دارد. اینکه کدام مسیر را دنبال می کنید به سن و موقعیت شخصی شما بستگی دارد:

امتحانات

برای «مسیر B1» و «مسیر تحصیلی» باید در امتحانات شرکت کنید. شما این امتحانات را از طریق DUO انجام میدهید. شما می توانید از طریق وب سایت 'Mijn Inburgering' برای شرکت در امتحان ها ثبت نام کنید.

آموزشگاه زبان شما و رابط شما با شهرداری می تواند در این مورد کمک کنند. پس از امتحان، نامه ای با نتایج خود دریافت خواهید کرد. اگر در یک امتحان ناکام شدید، می توانید یک بار دیگر در آن امتحان بطور رایگان شرکت کنید. پس از آن پول هر امتحان مجدد را خودتان پرداخت می کنید.

ماژول بازار کار و مشارکت

اگر «مسیر B1» یا «مسیر خوداتکایی» را انجام می‌دهید، باید «کورس بازار کار و مشارکت» (MAP) را بخوانید. در این کورس معلوماتی در مورد کار و مشارکت در جامعه هالند دریافت خواهید کرد. تجربه کاری هم کسب می کنید. MAP شامل موارد زیر است:

  1. مصاحبه اولیه با شاروالی: در این مصاحبه شما در مورد آنچه که قرار است انجام دهید صحبت می کنید.

  2. معلومات در مورد بازار کار در هالند

  3. کسب 40 ساعت تجربه کاری: به عنوان مثال از طریق کار داوطلبانه، کارآموزی یا بازدید از سازمان ها و شرکت ها.

  4. مصاحبه نهایی با شاروالی: در این مصاحبه شما در مورد آنچه آموخته اید، نوع کاری که می خواهید انجام دهید و کمک هایی که از شاروالی دریافت می کنید صحبت می کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟