Mensen vergaderen aan een tafel en werken op hun tablet

منبع: Fauxels

فرهنگ کار در هالند

اخرین به روز رسانی: 8/13/2023, 7:29 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا قصد دارید در هالند کار کنید؟ سپس با فرهنگ کار هالندی آشنا می شوید. این فرهنگ ممکن است با آنچه شما به آن عادت دارید متفاوت باشد. در این صفحه می توانید معلومات را در مورد این موضوع را بخوانید.

معلومات مهم برای کسانی که در هالند کاری میکنند

فرهنگ کار در هالند عموماً غیررسمی، سازماندهی شده، مستقیم و با تعادل بین کار و زندگی است.

در بخش ذیل می توانید معنی هر اصطلاح را بخوانید:

غیر رسمی
سازمان یافته
رک و راست
تعادل بین کار و زندگی شخصی
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟