منبع: Shutterstock / Wolf Photography
معلومات
مزایا
اخرین به روز رسانی: 7/14/2024, 7:37 AM

در صورتی که هنوز کار نمیکنید یا از کار اخراج شده اید، مستحق دریافت معاش سوسیال هستید. این مبلغی است که ماهانه از دولت دریافت می کنید. در این صفحه می توانید معلومات بیشتری در این مورد بخوانید.

انواع مختلف کمک های دولتی

در صورتی که هنوز کار نمیکنید یا قراردادتان تمدید نشده باشد، از دولت کمک مالی دریافت خواهید کرد. شما برای اینکه بتوانید زندگی تانرا پیش ببرید، ماهانه مبلغی را دریافت میکنید. به این "uitkering" می گویند. همچنان وقتی که کار تان کم میشود، در برخی موارد می توانید از گرفتن uitkering بهره مند شوید.

شما باید خودتان از طریق

'Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen' (UWV)
برای دریافت کمک مالی درخواست دهید.

شما مستحق موارد ذیل خواهید بود:

  • حقوق بیکاری (WW uitkering)

  • کمک مالی حمایتی

در ویدیوی یوتیوب

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
معلومات درباره اخراج از کار و کمک های مالی ارائه داده شده است:

حقوق بیکاری (WW)

اگر به طور کامل یا جزئی بیکار شوید، می توانید برای حقوق بیکاری (WW) درخواست دهید. WW یک کمک مالی موقت برای جبران از دست دادن درآمد در بین دو شغل است.

شرایط برای دریافت حقوق بیکاری

  • شما خود استعفا نداده اید، بلکه برطرف شده اید

  • شما فوراً برای شروع نمودن کار دیگر آماده هستید

  • در 36 هفته (8 ماه) گذشته، 26 هفته (6 ماه) یا بیشتر کار کرده اید.

  • اگر ساعات کاری شما کمتر میشوند، تنها در صورتی می توانید حقوق بیکاری دریافت کنید که تعداد ساعات کاری تان کمتر از نیم شده باشد.

اگر در طول 36 هفته (8 ماه) کمتر از 26 هفته (6 ماه) کار کرده اید، می توانید برای کمک حمایت از درآمد درخواست دهید. اگر ساعات کاری تان نصف شده اند یا به طور کلی کار را متوقف نموده اید، می توانید حقوق بیکاری دریافت کنید.

"معاش سوسیال"

اگر شغلی ندارید و هنوز در هلند کار نکرده اید، می توانید برای 'bijstanduitkering' درخواست دهید. یا اگر کمتر از 26 هفته (6 ماه) در 36 هفته (8 ماه) گذشته کار کرده اید.

'bijstandsuitkering' را از طریق شاروالی درخواست میکنید. برخی از شاروالی ها از شما انتظار دارند در ازای کمکی که دریافت میکنید، کاری انجام دهید. مثلاً در قالب کار داوطلبانه یا درس زبان هالندی.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر برای تجهیز خانه خود از شاروالی پول قرض گرفته‌اید، ممکن است این مبلغ از «bijstandsuitkering» شما کسر شود.

حقوق بیکاری (WW)
"معاش سوسیال"
در ویدیوی یوتیوب VluchtelingenWerk Nederland (VWN) معلومات درباره اخراج از کار و کمک های مالی ارائه داده شده است:

شما کوکی های ما را نپذیرفته اید. بنابراین، نمی‌توانید ویدیوها را از www.youtube.com در وب‌سایت ما تماشا کنید. ویدیو را در یوتیوب تماشا کنید یا کوکی های ما را بپذیرید. YouTube.com

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟