دفتر UWV در خرونینگن
منبع: Cookie Nguyen

مزایا

اخرین به روز رسانی: 1/12/2024, 11:51 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در صورتی که هنوز کار نمیکنید یا از کار اخراج شده اید، مستحق دریافت معاش سوسیال هستید. این مبلغی است که ماهانه از دولت دریافت می کنید. در این صفحه می توانید معلومات بیشتری در این مورد بخوانید.

انواع مختلف کمک های دولتی

در صورتی که هنوز کار نمیکنید یا قراردادتان تمدید نشده باشد، از دولت کمک مالی دریافت خواهید کرد. شما برای اینکه بتوانید زندگی تانرا پیش ببرید، ماهانه مبلغی را دریافت میکنید. به این "uitkering" می گویند. همچنان وقتی که کار تان کم میشود، در برخی موارد می توانید از گرفتن uitkering بهره مند شوید.

شما باید خودتان از طریق

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
'Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen' (UWV)
برای دریافت کمک مالی درخواست دهید.

شما مستحق موارد ذیل خواهید بود:

  • حقوق بیکاری (WW uitkering)

  • کمک مالی حمایتی

در ویدیوی یوتیوب

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
معلومات درباره اخراج از کار و کمک های مالی ارائه داده شده است:

حقوق بیکاری (WW)
"معاش سوسیال"

در ویدیوی یوتیوب VluchtelingenWerk Nederland (VWN) معلومات درباره اخراج از کار و کمک های مالی ارائه داده شده است:

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟