مزایا

اخرین به روز رسانی: 3/15/2023, 10:09 AM

اگر هنوز شغلی ندارید یا از کار اخراج شده اید، مستحق دریافت حقوق بیکاری هستید. این مبلغی است که ماهانه از دولت دریافت می کنید. در این صفحه می توانید معلومات بیشتری در این مورد بخوانید.

انواع مختلف کمک های دولتی

اگر هنوزدر صدد پیدا نمودن کار هستید یا اگر قراردادتان تمدید نشده باشد، از دولت حمایت مالی دریافت خواهید کرد. شما برای اینکه بتوانید زندگی تانرا پیش ببرید، ماهانه مبلغی را دریافت میکنید. به این undefineduitkeringundefined می گویند. همچنان وقتی که کار تان کم میشود، در برخی موارد می توانید از این کمک دولتی بهره مند شوید.

شما باید خودتان از طریق برای دریافت کمک مالی درخواست دهید.

شما مستحق موارد ذیل خواهید بود:

  • حقوق بیکاری (WW uitkering)

  • کمک مالی حمایتی

در ویدیوی یوتیوب

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
معلومات درباره اخراج از کار و کمک های مالی ارائه داده شده است:

"معاش سوسیال"

در ویدیوی یوتیوب VluchtelingenWerk Nederland (VWN) معلومات درباره اخراج از کار و کمک های مالی ارائه داده شده است:

محتوای سایت توسط دیگران (www.youtube.com) میزبانی می شود. از آنجایی که شما از پذیرش کوکی‌ها خودداری کردید، ما فقط می‌توانیم به جای تعبیه آن در وب‌سایت خود، شما را به خود YouTube پیوند دهیم: YouTube.com