پرداخت مالیات

اخرین به روز رسانی: 3/13/2023, 12:31 PM

اگر در هلند کار می کنید یا معاش سوسیال دریافت می کنید، مالیات می پردازید. سالی یک بار باید گزارش مالیات بر درآمد خود را ارسال کنید. در اینجا بخوانید که چگونه این کار را انجام باید داد.

محاسبه مالیات

شما باید بر درآمد خود مالیات بپردازید. اگر برای یک کارفرما کار می کنید، مالیات به طور خودکار بر دستمزد شما پرداخت می شود. اگر معاش سوسیال داشته باشید این نیز به طور خودکار اتفاق می افتد. اگر کار آزاد دارید، باید خودتان مالیات را محاسبه و پرداخت کنید.

پر کردن گزارش مالیاتی

یک بار در سال، مقامات مالیاتی هالند از شما می خواهند که درآمد خود را به صورت دیجیتال گزارش دهید. به این undefinedbelastingaangifteundefined می گویند. شما باید این کار را هر سال بین 1 مارس و 1 آوریل انجام دهید. مقامات مالیاتی محاسبه می کنند که آیا در سال گذشته مالیات کافی بر درآمد خود پرداخت کرده اید یا خیر. گاهی اوقات باید مالیات بیشتر پرداخت کنید یا مبلغبی به شما بازپراخت میشود.

مقامات مالیاتی هالند می تواند به شما کمک کند تا undefinedbelastingaangifteundefined خود را تکمیل کنید. برای این کار می توانید از طریق خط اطلاعات مالیاتی: 08000543 وقت بگیرید. می توانید از دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 08:00 تا 20:00 و روزهای جمعه بین ساعت 08:00 تا 17:00 تماس بگیرید.

پس گرفتن پول

اگر مالیات بر درآمد اضافه پرداخت کرده اید، می توانید پول را از اداره مالیات هالند پس بگیرید. به این undefinedbelastingteruggaveundefined می گویند.

undefinedM-formundefined

اگر بخشی از سال را در یک مرکز پناهجویان (AZC) زندگی می‌کنید، می‌توانید از «فرم M» برای دریافت «belastingteruggave» استفاده کنید. undefinedM-formundefined فرمی است که در سال مهاجرت از هالند یا مهاجرت به هالند پر می کنید.

به طور معمول، شما باید «فرم M» را تا اول جولای سال بعد به مقامات مالیاتی هالند ارسال کنید. لطفاً توجه داشته باشید: ممکن است شاروالی این بازپرداخت را به عنوان درآمد تلقی کند. شاروالی این مبلغ را از معاش شما کسر خواهد کرد. قبل از پر کردن فرم با شاروالی تماس بگیرید.

مالیات بر درآمد

اگر برای یک کارفرما کار می کنید، به طور خودکار بخشی از درآمد خود را به دولت پرداخت می کنید. این مالیات است. مبلغ مالیات که بردرآمد می پردازید به دو دسته رده بندی شده است. هر چه درآمد شما بیشتر باشد، مالیات بیشتری باید بپردازید.

مقدار مالیاتی که باید بپردازید

  1. با درآمد 0.00 یورو تا 73031 یورو 36.93 فیصد مالیات می پردازید.

  2. با درآمد 73031 یورو و بیشتر 49.50 فیصد مالیات می پردازید.

تخفیف مالیات بر درآمد