خانمی با لپ تاپ خود کار می کند
معلومات
اجازه اقامت دائمی پناهندگی چیست؟
اخرین به روز رسانی: 8/30/2023, 7:45 AM

با اجازه اقامت دائم می توانید برای همیشه در هالند بمانید. این مجوز به طور رسمی "اجازه اقامت دائم پناهندگی" نامیده می شود.

تفاوت بین مجوز اقامت موقت و دائمی

با یک مجوز موقت، دولت هالند به شما اجازه اقامت موقت در هالند را می دهد. با اجازه اقامت دائمی می توانید برای همیشه در هالند بمانید.

وقتی در هالند درخواست پناهندگی میدهید، ابتدا یک مجوز موقت دریافت خواهید کرد. تنها در صورتی می توانید برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید که 5 سال متوالی با مجوز اقامت موقت پناهندگی در هالند زندگی کرده باشید.

اطمینان بیشتر در مورد آینده تان در هالند

آیا

اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
به شما اقامت دائمی داده است؟ سپس می توانید برای همیشه در هالند بمانید. بنابراین، با اجازه اقامت دائمی، نسبت به مجوز اقامت موقت، اطمینان بیشتری نسبت به آینده خود در هالند دارید.

IND فقط در شرایط ذیل می تواند اجازه اقامت شما را فسخ کند:

  • اگر در مورد خود و وضعیت خود معلومات نادرست ارائه کرده اید و IND از این مورد مطلع می شود.

  • اگر مرتکب یک جرم سنگین شده اید و به خاطر آن محکوم می شوید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟