• آغاز
  • شرایط برای دریافت اجازه اقامت دائمی
مردی در حال خواندن یک سند

شرایط برای دریافت اجازه اقامت دائمی

اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:55 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اگر می خواهید برای اجازه اقامت دائم درخواست دهید، باید شرایط خاصی را داشته باشید. در این مقاله می توانید بخوانید که این شرایط کدامند.

شرایط

برای واجد شرایط بودن برای اجازه اقامت دائمی،

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
از شما می خواهد که شرایط ذیل را داشته باشید:

  • حداقل 5 سال متوالی با مجوز اقامت معتر هالندی در هالند زندگی کرده اید.

  • فقط سال های بعد از 8 سالگی در دوره 5 ساله حساب می شود. کودکان تنها در صورتی می توانند برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهند که حداقل 13 سال سن داشته باشند و از سن 8 سالگی مجوز اقامت معتبر داشته باشند.

  • شما همیشه اجازه اقامت خود را به موقع تمدید کرده اید.

  • شما همیشه شرایط اجازه اقامت خود را رعایت کرده اید. و شما هنوز هم واجد آن شرایط هستید.

  • شما خطری برای جامعه هالند محسوب نمی شوید.

  • هنگام درخواست اجازه اقامت فعلی خود معلومات نادرست ارائه نکرده اید یا هیچ معلوماتی را پنهان نکرده اید.

  • شما در سیستم ثبت نفوس و احوال شارولی (BRP) ثبت نام کرده اید.

  • شما در امتحان دوره آموزش شهروندی کامیاب شده اید یا نیازی به شرکت در این امتحان ندارید.

  • شما خود می توانید مصارف درخواست برای اجازه اقامت دائمی را بپردازید.

آیا همه شرایط را دارید؟ سپس می توانید از طریق IND برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید.

کمک در انجام دادن درخواست

انجام دادن یک درخواست برای اجازه اقامت دائمی می تواند پیچیده باشد.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
می‌تواند شما را در این زمینه کمک کند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

درخواست اجازه اقامت دائمی