• آغاز
 • درخواست اجازه اقامت دائمی از طریق IND
نامه ای که در صندوق پست انداخته می شود.
Information
درخواست اجازه اقامت دائمی از طریق IND
اخرین به روز رسانی: 11/16/2023, 11:32 AM

آیا می خواهید برای اجازه اقامت دائمی درخواست دهید؟ این کار 3 ماه قبل از انقضای مجوز اقامت شما امکان پذیر است. درخواست را می توانید به صورت آنلاین یا از طریق پست به اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) انجام دهید.

شما قبل از انقضای مجوز فعلی خود برای اجازه اقامت دائم خود اقدام می کنید

آیا اکنون مجوز اقامت موقت پناهندگی دارید؟ سپس می توانید 3 ماه قبل از انقضای مجوز اقامتی که اکنون دارید، برای اجازه اقامت دائم درخواست دهید. لطفاً توجه داشته باشید که همیشه باید یک مدرک هویتی معتبر داشته باشید.

آیا

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
IND
در صورتی که مجوز اقامت فعلی شما برای 8 تا 4 هفته اعتبار دارد، هنوز تصمیمی نگرفته است؟ سپس IND از شما می‌خواهد برای
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
W-document
درخواست دهید.

آیا قبلا مجوز اقامت خود را تمدید کرده اید و آیا بیش از 5 سال است که با مجوز اقامت در هالند زندگی می کنید؟ سپس خود می توانید تصمیم بگیرد که کی درخواست میدهید. لازم نیست منتظر بمانید تا تاریخ اعتبار اجازه اقامت شما به پایان برسد.

بدین ترتیب می توانید از طریق پست برای اجازه اقامت دائم اقدام کنید

برای درخواست اجازه اقامت دائم از طریق پست این مراحل را تعقیب کنید.

 • فرم درخواست را از وب سایت IND دانلود کنید. لینک را در این طرح گام به گام پیدا خواهید کرد.

 • فرم را روی کاغذ A4 و در اندازه واقعی چاپ کنید.

 • فرم را پر کنید. این کار را با یک خودکار با جوهر مشکی یا آبی انجام دهید. در غیر این صورت، IND ممکن است نتواند داده های شما را به درستی اسکن کند.

 • فقط در خط های که بعد یا زیر هر سوال در نظر گرفته شده بنویسید. آیا به جای بیشتری نیاز دارید؟ سپس یک صفحه جداگانه اضافه کنید و در آن اطلاعات شخصی خود را ذکر کنید و مشخص کنید متن اضافه شده به کدام سوال تعلق دارد.

 • فرم از چندین پیوست تشکیل شده است. اینکه کدام فایل پیوست را باید پر کنید بستگی به وضعیت شما دارد.

 • تا زمانی که فرم را تکمیل و امضا نکرده اید و تمام اسناد و مدارک درخواستی را جمع آوری نکرده اید، درخواست خود را ارسال نکنید. اگر درخواست شما کامل نباشد، IND نمی تواند درخواست شما را به درستی ارزیابی کند. مدارک اصلی خود را به IND ارسال نکنید، فقط کپی آن را ارسال کنید.

 • درخواست خود را به آدرس ذیل ارسال کنید: Immigratie- en Naturalisatiedienst

  Postbus 9 9560AA Ter Apel

 • پس از اینکه IND درخواست شما را دریافت کرد، نامه ای دریافت خواهید کرد که در آن چه مبلغی باید پرداخت کنید و چگونه باید پرداخت کنید. به موقع پرداخت کنید، در غیر این صورت درخواست شما ممکن است بیشتر طول بکشد

بدین ترتیب می توانید از طریق آنلاین برای اجازه اقامت دائمی اقدام کنید

برای درخواست اجازه اقامت دائم به صورت آنلاین مراحل ذیل را تعقیب کنید:

 • به فرم درخواست در وب سایت IND بروید. لینک مناسب را در این طرح گام به گام پیدا خواهید کرد.

 • با

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  DigiD
  + کد پیامک یا با برنامه تلفن همراه DigiD ثبت نام کنید. آیا هنوز DigiD ندارید؟ سپس برای گرفتن DigiD اقدام کنید.

 • درخواست را تکمیل و مدارک درخواستی را آپلود کنید.

 • درخواست خود را به دقت بررسی کنید. ترتیب نادرست معلومات یا پیوست ها و/یا معلومات ناقص می تواند منجر به تاخیر در پروسه شود.

 • مصارف درخواست را با

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  iDEAL
  بپردازید.

معلومات صحیح را به IND ارائه دهید

در صورت ارائه معلومات نادرست به IND، ممکن است درخواست شما رد شود یا اجازه اقامت شما توسط IND پس گرفته شود. در صورتی که معلومات خود را مخفی کنید، همچنین به این سرنوشت دچار خواهید شد. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که معلومات صحیح و کامل را در اختیار IND قرار داده اید.


طرح کاری

درخواست اجازه اقامت دائمی