Iemand kijkt op een horloge hoe laat het is.

منبع: Karolina Grabowska

منتظر تصمیم IND بودن

اخرین به روز رسانی: 8/29/2023, 4:05 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) 6 ماه وقت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا شما اجازه اقامت دائمی دریافت خواهید کرد یا خیر. این 6 ماه پس از ارسال درخواست شروع می شود.

در هالند منتظر تصمیم بودن

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
IND
باید ظرف ۶ ماه تصمیم بگیرد. شما می توانید تا فرا رسیدن زمان تصمیمگیری در هالند باشید. شما می توانید وضعیت درخواست خود را به صورت آنلاین از طریق "My IND" پیگیری کنید. برای این کار به
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
DigiD
نیاز دارید.

گاهی اوقات IND به بیش از 6 ماه نیاز دارد تا بتواند تصمیم بیگیرد.

تصمیمگیری توسط IND گاهی اوقات زمان زیادی را دبرمیگیرد. این زمانی اتفاق می افتد که برای مثال، درخواست شما کامل نباشد. یا زمانی که IND نیاز به تحقیق بیشتر داشته باشد.

سپس نامه ای از IND دریافت خواهید کرد که در آن نوشته شده است آنها به زمان بیشتری نیاز دارند. IND زمان تمدید شده را بر 6 ماه زمان استاندارد تصمیمگیری، اضافه می کند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

درخواست اجازه اقامت دائمی

در این طرح کاری