Brief van de IND

IND تصمیم میگیرد

اخرین به روز رسانی: 11/20/2023, 3:48 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم می گیرد که آیا شما اجازه اقامت دائم دریافت خواهید کرد یا خیر. 3 گزینه وجود دارد: IND درخواست شما را تایید می کند، درخواست شما را رد می کند یا اجازه اقامت موقت شما را تمدید می کند.

گزینه 1: IND درخواست شما را قبول می کند و شما اجازه اقامت دائمی دریافت می کنید

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
IND
تصمیم می‌گیرد که به شما اقامت دائم اعطا شود. سپس نامه ای از IND از طریق پست یا دیجیتال از طریق "My IND" دریافت خواهید کرد که در آن اعلام شده است که درخواست شما تایید شده است.در این نامه همچنین تشریح شده است که برای تحویل گیری اجازه اقامت دائمی چگونه باید وقت ملاقات گرفت.

گزینه 2: IND درخواست شما را رد می کند و مجوز اقامت موقت شما تمدید می شود

IND درخواست شما برای اجازه اقامت دائمی را رد می کند و اجازه اقامت فعلی شما را تمدید می کند. IND زمانی این کار را انجام میدهد که برای گرفتن اقامت دائم واجد شرایط نباشید. مثلاً، اگر هنوز دوره آموزش شهروندی را تکمیل ننموده باشید یا اگر قبل از موقع برای اجازه اقامت دائمی درخواست داده باشید.

گزینه 3: IND درخواست شما را رد می کند و مجوز اقامت موقت شما تمدید نمی شود.

IND تصمیم می گیرد که شما اجازه اقامت دائم دریافت نخواهید کرد و اجازه موقت شما تمدید نخواهد شد. IND معمولاً مجوز موقت شما را پس می گیرد. این تصمیم IND "اعلام قصد" نامیده می شود.

آیا با این تصمیم منفی مخالفید؟ شما می توانید در نامه ای به IND توضیح دهید که چرا با تصمیم IND موافق نیستید. آن نامه «نظر» نامیده می شود. برای نوشتن نظر می توانید از وکیل کمک بخواهید. او می تواند از نظر قانونی دلیل عدم موافقت شما با تصمیم IND را ثابت کند.

پس از اینکه IND نظر شما را دریافت کرد، IND باید درخواست شما را بررسی کند. این ممکن است باعث شود که شما همچنان یک تصمیم مثبت دریافت کنید. آیا تصمیم منفی باقی می ماند؟ سپس می توانید از طریق محکمه اعتراض کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

درخواست اجازه اقامت دائمی