• آغاز
 • برای مصاحبه با شاروالی آماده می شوید
شخصی در حال جستجوی اسناد است.
منبع: Anete Lusina

برای مصاحبه با شاروالی آماده می شوید

اخرین به روز رسانی: 4/11/2024, 1:33 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

راه های مختلفی برای گذراندن دوره آموزش شهروندی وجود دارد. در این مورد را با شاروالی صحبت خواهید نمود. بررسی اینکه کدام مسیر یادگیری برای شما مناسب تر است، کار را آسان میکند. معلومات بیشتر در مورد نحوه بررسی را در اینجا بخوانید.

بررسی اینکه کدام مسیر یادگیری برای شما مناسب است

مسیر B1

هدف از "مسیر B1" یادگیری هر چه سریعتر زبان، همزمان با کار است.

 • شما برای امتحان دوره آموزش شهروندی در رس های زبان شرکت می کنید. همزمان با این، کار بادرآمد یا کار دواطلبانه می کنید.

 • زبان هالندی را در سطح

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  B1
  یاد می‌گیرید و در امتحانات خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن شرکت می‌کنید.

 • شما در امتحان شرکت می‌کنید.

 • شما کورس را میگذرانید.

 • شما را دنبال می‌کنید.

مسیر آموزش

هدف از "مسیر آموزشی" این است که در هلند در سطح MBO، HBO یا دانشگاه تحصیل کنید و در عین حال دوره آموزش شهروندی تان را به اتمام برسانید.

 • زبان هالندی را در سطح

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  B1
  یاد می‌گیرید و در امتحانات خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن شرکت می‌کنید.

 • در مجموع 1000 ساعت درس زبان هلندی و 500 ساعت درس در مورد سایر موضوعات را دنبال خواهید کرد. در صورتی که در سطح آموزش عالی حرفه ای یا دانشگاه تحصیل کنید، هالندی را در سطح بالاتری یاد خواهید گرفت:

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  B2
  . در برخی از رشته های دانشگاهی حتی در سطح
  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  C1
  .

 • شما در امتحان شرکت می‌کنید.

 • شما کورس را میگذرانید.

مسیر"خودکفایی"

هدف از "مسیر خوداتکایی" توانایی مشارکت در جامعه هالند است.

 • شما زبان هالندی را یاد می گیرید تا بتوانید در هالند امور زندگی تان را مستقلانه پیشن ببرید. هالندی را در سطح زبان

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  A1
  یاد خواهید گرفت.

 • شما حداقل 800 ساعت درس زبان هالندی را می گذرانید.

 • شما حداقل برای 800 ساعت فعالیت انجام میدهید و از این طریق آن دانش بیشتر در مورد هالند کسب میکنید. فعالیت می تواند کار داوطلبانه، فعالیت های خلاقانه یا ورزشی باشد.

 • شما مجبور نیستید در امتحانات شرکت کنید.

 • شما کورس را میگذرانید.

 • شما کورس را میگذرانید.

 • شما در کورس شرکت می‌کنید.

 • در صورتی که در آخر کار نظر مسئول تماس شما در شهرداری مثبت باشد، «مسیر خوداتکایی» را به اتمام می رسانید.

تجربه کاری و تحصیلات خود را بنویسید

قبل از صحبت با شاروالی، روی ورقی بنویسید که سابقه کاری و سطح تحصیلات شما چیست. این موضوعات را می توانید در یک رزومه بنویسید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022