• آغاز
  • شما در همکاری با شاروالی یک طرح شخصی را تدوین میکنید
دو زن روبروی هم نشسته اند.
منبع: Christina Morillo
Information
شما در همکاری با شاروالی یک طرح شخصی را تدوین میکنید
اخرین به روز رسانی: 11/17/2023, 9:16 AM

شما در همکاری با شاروالی یک طرح شخصی در رابطه به دوره آموزش شهرندی را تدوین میکنید. شما این طرح و توافقاتی که با هم می بندید را یادداشت می کنید. شاروالی شما پول دوره آموزش شهروندی شما را پرداخت می کند.

این توافقات در برنامه شخصی شما گنجانده می شود

دوره آموزش شهروندی را به همراه شاروالی برنامه ریزی می کنید. به این طرح یکپارچگی و مشارکت (PIP) می گویند. در این طرح درباره موارد زیر توافق میکنید:

  • کدام مسیر یادگیری را انتخاب می کنید و در کجا امتحان خواهید کرد

  • مقدار زمانی که نیاز دارید تا دوره آموزش شهروندی را موفقانه به پایان برسانید.

  • کمک های مهمی که به آن نیاز دارید، مانند حمایت مالی. یا اگر بچه دارید، دسترسی به کودکستان.

  • راهنمایی و کمک مورد نیاز برای تکمیل موفقیت آمیز دوره آموزش شهروندی.

  • محتوای کورس .

  • اینکه آیا باید در امتحان شرکت کنید یا خیر.

  • محتوای.

  • اینکه شما و شاروالی چگونه نظارت خواهید کرد که آیا طرح های برنامه ریزی شده موفقانه پیش میروند یا خیر. و شاروالی چگونه می تواند به شما کمک کند. مثلا با صحبت کردن در این مورد.

شاروالی همچنین معلوماتی در مورد هزینه های دوره آموزش شهروندی ارائه می دهد

در اصل، شرکت در دوره آموزش شهروندی هیچ هزینه ای برای شما ندارد. شاروالی محل زندگی شما پول دوره آموزش شهروندی و امتحانات شما را پرداخت می کند. در برخی از شاروالی ها می‌توانید پول سفر یا سایر حمایت‌های مالی را نیز دریافت کنید، برای مثال اگر فرزند دارید. شاروالی می تواند در این مورد به شما معلومات دهد.

شما باید به توافقات مندرج در PIP پایبند باشید

هم شما و هم شاروالی باید به توافقات مندرج در PIP پایبند باشید. اگر به این قراردادها پایبند نباشید و بنابراین تعهدات خود را به موقع انجام ندهید، می توانید جریمه شوید. همچنین در صورت شرکت در امتحانات در سطح پایین‌تر از آنچه در PIP شما توافق شده است، باید پول امتحانات خود را خودتان بپردازید.

در صورت تغییر شرایط، گاهی اوقات می توانید توافقات مندرج در PIP را تغییر دهید

در صورتی که شرایط شخصی شما تغییر کند، به عنوان مثال در زمینه کار یا تحصیل، گاهی اوقات می توان برنامه را تغییر داد. سپس شاروالی می تواند طرح را با شما تنظیم کند تا بتوانید "دوره آموزش شهروندی" را در زمان معین آن به پایان برسانید.

این تنها در عرض 1.5 سال پس از شروع دوره آموزش شهروندی امکان‌پذیر می باشد. سپس شاروالی طرح جدیدی را تدوین خواهد کرد. آیا با طرح جدید مخالف هستید؟ شما می توانید به شاروالی خود اعتراض کنید. اگر شاروالی اعتراض شما را رد کرد می توانید از طریق محکمه اعتراض کنید.


طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022