Een groep mensen met een verblijfsvergunning doet mee aan het 'Participatieverklaringstraject' (PVT).

منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens

شما کورس مشارکت در جامعه را تعقیب میکنید

اخرین به روز رسانی: 11/17/2023, 9:15 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

برای تکمیل دوره آموزش شهروندی، شما همچنین بطور رایگان در «فرایند اعلام مشارکت» (PVT) شرکت می‌کنید. این جز از 1 اکتبر برای کسانی که باید دوره آموزش شهروندی را بگذرانند، اجباری است.

موضوع PVT

PVT حداقل 12 ساعت طول میکشد و از جمله موارد زیر را پوشش می دهد:

  • قانون اساسی هالند

  • معنای آزادی در هالند

  • معنای برابری در هلند

  • معنی همبستگی در هلند

  • معنی شرکت در جامعه در هالند

  • آشنا شدن با محل زندگی از طریق پیاده روی

  • در نهایت، شما و شاروالی "اعلامیه مشارکت" را امضا می کنید.

اجرای PVT وظیفه شاروالی هاست.

شما "اعلامیه مشارکت" را امضا می کنید

پس از PVT شما باید یک "اعلامیه مشارکت" را امضا کنید. این بدان معنی است که شما هنجارها و ارزش های مهم جامعه هلند را می شناسید و به آن احترام می گذارید.

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید. این 3 سال پس از تصویب توسط شاروالی شروع می شود. آیا فرآیند را در مهلت مقرر تکمیل نمی کنید؟ و آیا شاروالی فکر می کند این تقصیر شماست؟ آنوقت جریمه خواهید شد.

عدم امضای "اعلامیه مشارکت" چه عواقبی دارد؟

امضای «اعلامیه مشارکت» یکی از الزامات

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
برای ادغام موفقانه در جامعه می باشد.

در صورتی که اعلامیه را امضا نکنید، می توانید تا 340 یورو جریمه دریافت کنید. همچنین ممکن است بیش از یک بار جریمه شوید.

همچنین اگر «اعلامیه مشارکت» را امضا نکنید، احتمالاً اجازه اقامت دائم یا تابعیت هلندی را دریافت نخواهید کرد. این را فقط در صورتی دریافت می کنید که دوره آموزش شهروندی را با موفقیت به پایان رسانده باشید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022