• آغاز
  • شما دوره آموزش شهروندی را به اتمام میرسانید
سه نفر شاد با کتاب هایی که در دست دارند از ساختمانی بیرون می روند.
منبع: Keira Burton

شما دوره آموزش شهروندی را به اتمام میرسانید

اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:46 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا امتحانات دوره آموزش شهروندی خود را گذرانده اید و اعلامیه مشارکت (PVT) را امضا کرده اید؟در این صورت دوره آموزش شهروندی خود را به اتمام رسانده و دیپلوم دریافت خواهید کرد.

نتیجه امتحان دوره آموزش شهروندی

نتایج امتحانات دوره آموزش شهروندی خود را ظرف 8 هفته پس از شرکت در آخرین امتحان دریافت خواهید کرد. نتایج را با نامه از

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره اجرای امور آموزش (DUO)
دریافت خواهید کرد.

شما دیپلوم اخذ میکنید

آیا مسیر B1 یا مسیر آموزش را انجام داده اید؟ سپس دیپلوم دریافت خواهید کرد. دیپلوم در ظرف 4 هفته به آدرس خانه شما فرستاده خواهد شد. مدرک دیپلوم نشان می دهد که با اتمام دوره آموزش شهروندی زبان را در چه سطحی یاد گرفته اید.

آیا "مسیر خوداتکایی" را انجام داده اید؟ سپس نه دیپلوم بلکه مدرک دیگری دریافت خواهید کرد. یک گواهی این مدرک را از شاروالی دریافت خواهید کرد. در این مدرک بیان شده است که دوره آموزش شهروندی را انجام داده اید و در چه سطحی زبان را یاد دارید.

مدرک رسمی دیپلم دوره آموزش شهروندی تان را می توانید دانلود کنید

آیا به مدرک رسمی ؟ سپس می توانید مدرک تحصیلی خود را نشان دهید یا مدرک را دانلود کنید. این کار را می توان 2 هفته پس از نتایج آخرین امتحان انجام داد. سپس می‌توانید مدرک را از طریق صفحه «دیپلوم‌های من» DUO دانلود کنید. این سند "گواهی دیپلوم" نامیده میشود.

گواهی دیپلوم ارزش برابر با یک کاپی رسمی از دیپلوم دوره آموزش شهروندی شما دارد. گواهی دیپلوم رایگان است. گواهی دیپلوم را فقط به صورت دیجیتالی استفاده کنید. گواهی دیپلوم چاپ شده معتبر نیست.

انجام دادن دوره آموزش شهروندی برای دریافت مجوز اقامت دائمی ضروری می باشد

آیا می خواهید برای اجازه اقامت دائمی در هالند اقدام کنید؟ علاوه بر تعدادی از شرایط دیگر، شما باید دوره آموزش شهروندی خود را نیز تکمیل کرده باشید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022