Mensen zitten achter de computer.

منبع: Mikhail Nilov

شما کورس میخوانید و امتحان می دهید

اخرین به روز رسانی: 11/17/2023, 9:15 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در صورتی که در درس ها شرکت کنید و سپس 6 امتحان مختلف را بگذرانید، دوره آموزش شهروندی را به اتمام رسانده اید. در این صفحه می توانید معلومات بیشتری در مورد آن بخوانید.

زبان هالندی را یاد میگیرید

شما به صنف زبان هالندی میروید. در صورتی که در 4 جز زیر، زبان هالندی را حداقل در سطح

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
A2
یاد بگیرید، کامیاب شده اید:

 • نوشتن

 • صحبت نمودن

 • گوش دادن

 • خواندن

همچنین می توانید زبان هلندی را در سطح بالاتری بیاموزید. این امر به ویژه اگر می خواهید سریعاً به کار برسید یا در هالند تحصیل کنید بسیار مهم است. سپس به سطح زبان

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
B1
یا
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
B2
نیاز دارید.

به شما در مورد جامعه هلند درس داده میشود

شما در مورد جامعه هلند درس می گیرید. سپس شما در امتحان شرکت می کنید. این نامیده می‌شود و در مورد قوانین در هالند و آنچه برای مردم هالند مهم است ،می باشد.

این امتحان در مورد 8 موضوع مربوط به جامعه هلند است:

 • کار و درآمد

 • آداب معاشرت، ارزش ها و استندارد ها

 • زندگي كردن

 • صحت و صحت عامه

 • تاریخ و جغرافیا

 • مقامات در هلند

 • سیاست و قانون

 • تعلیم و تربیه

برای کامیاب شدن در امتحان باید دانش کافی در مورد هر موضوع داشته باشید. به عنوان مثال، در "آموزش و پرورش" شما یاد می گیرید که سیستم آموزشی در هالند چگونه کار می کند و چگونه می توانید پول تحصیل را پرداخت کنید.

در مورد کار در هلند می آموزید

همچنین در مورد کار در هالند به شما درس داده میشود. این آشنایی با بازار کار در هلند (ONA) نامیده می شود. سپس خواهید آموخت که چگونه در هالند کار مناسب پیدا کنید.

شما باید در 3 بخش کامیاب شوید:

 • آموزش کار در هالند در مرحله مقدماتی

 • ایجاد پورتفولیو

 • دوره 64 ساعته یا مصاحبه نهایی با

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  اداره اجرای امور آموزش (DUO)

در متن زیر اطلاعات مربوط به هر بخش را می توانید بخوانید:

مرحله مقدماتی
ایجاد پورتفولیو
مصاحبه نهایی با DUO یا 64 ساعت کورس

مصارف شرکت در امتحانات

آیا در اولین بار در امتحان کامیاب میشوید؟ سپس می توانید پول امتحان را با پولی که از DUO قرض کرده اید، پرداخت کنید. شما می توانید این کار را از طریق مکتب خود انجام دهید. لطفا توجه داشته باشید: اگر مجبور به شرکت مجدد در چندین امتحان هستید، ممکن است پول قرض شما تمام شود. سپس مصارف را خودتان باید پرداخت کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022

در این طرح کاری