• آغاز
  • کامیاب شدن در امتحانات دوره آموزش شهروندی
سه نفر شاد با کتاب هایی که در دست دارند از ساختمانی بیرون می روند.
منبع: Keira Burton

کامیاب شدن در امتحانات دوره آموزش شهروندی

اخرین به روز رسانی: 2/3/2024, 6:26 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا امتحانات دوره آموزش شهروندی خود را گذرانده اید و اعلامیه مشارکت (PVT) را امضا کرده اید؟در این صورت دوره آموزش شهروندی خود را به اتمام رسانده و دیپلوم دریافت خواهید کرد.

نتیجه امتحان دوره آموزش شهروندی

نتایج امتحانات دوره آموزش شهروندی خود را ظرف 4 هفته پس از شرکت در آخرین امتحان دریافت خواهید کرد. نتایج را با نامه از

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره اجرای امور آموزش (DUO)
دریافت خواهید کرد.

شما دیپلوم اخذ میکنید

آیا هر 4 بخش

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
امتحان دولتی هلندی را به عنوان زبان دوم (Nt2)
گذرانده‌اید؟ و آیا آخرین قسمت را بعد از 1 جنوری 2021 انجام دادید؟ سپس ظرف 4 هفته دیپلوم را از طریق پست دریافت خواهید کرد.

آیا هرچهار بخش امتحان را قبل از 1 جنوری 2021 گذرانده اید؟ سپس به عنوان استاندارد دیپلوم دریافت نمی کنید، بلکه گواهینامه دریافت خواهید کرد. می توانید با ارسال یک ایمیل به nt2@duo.nl از DUO مدرک بخواهید.

مدرک رسمی دیپلم دوره آموزش شهروندی تان را می توانید دانلود کنید

آیا به مدرک رسمی ؟ سپس می توانید مدرک تحصیلی خود را نشان دهید یا مدرک را دانلود کنید. این کار را می توان 2 هفته پس از نتایج آخرین امتحان انجام داد. سپس می‌توانید مدرک را از طریق صفحه «دیپلوم‌های من» DUO دانلود کنید. این سند "گواهی دیپلوم" نامیده میشود.

گواهی دیپلوم ارزش برابر با یک کاپی رسمی از دیپلوم دوره آموزش شهروندی شما دارد. گواهی دیپلوم رایگان است. گواهی دیپلوم را فقط به صورت دیجیتالی استفاده کنید. گواهی دیپلوم چاپ شده معتبر نیست.

انجام دادن دوره آموزش شهروندی برای دریافت مجوز اقامت دائمی ضروری می باشد

آیا می خواهید برای اجازه اقامت دائمی در هالند اقدام کنید؟ علاوه بر تعدادی از شرایط دیگر، شما باید دوره آموزش شهروندی خود را نیز تکمیل کرده باشید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022