• آغاز
  • شاروالی خانه ای را به شما پیشنهاد میکند
یک اتاق خالی در یک خانه.
منبع: Max Rahubovskiy
Information
شاروالی خانه ای را به شما پیشنهاد میکند
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:50 PM

بعد از اینکه اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) شاروالی را برای شما انتخاب کرد، آن شاروالی باید برای شما خانه پیدا کند.اینکه خانه چه نوع خانه ای است بستگی به شرایط شما دارد.

ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا یک شاروالی به شما خانه ای پیشنهاد کند

شاروالی ها رسما 10 هفته فرصت دارند تا برای شما خانه پیدا کنند. اما از آنجایی که در هالند تعداد خانه های کمی وجود دارد، به طور متوسط ​​چندین ماه طول می کشد تا خانه ای برای شما پیشنهاد شود. تا زمانی که به شما خانه داده شود، می توانید در پناهگاه

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
COA
بمانید. هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا روند گرفتن خانه سریعتر شود.

به شما خانه ی داده میشود که با درآمد شما و تعداد اعضای خانواده مطابقت دارد

شاروالی ها خانه ای را برای شما انتخاب می کنند که مناسب شرایط شما باشد. آنها درآمد شما، تعداد خانواده و اینکه آیا برای الحاق خانواده درخواست داده اید یا خیر را در نظر می گیرند. این می تواند یک خانه اجاره ای مستقل برای مدت زمان طولانی تر، یک خانه برای مدت زمان کوتاه یا یک خانه مشترک با افراد بیشتری باشد.

یک خانه مشترک اغلب برای کسانی در نظر گرفته شده است که جوان و در هالند تنها و بدون خانواده زندگی میکنند. یا برای افرادی که برای الحاق خانواده درخواست داده اند، اما خانواده آنها هنوز در هالند نیست. سپس به طور موقت در یک خانه مشترک زندگی خواهید کرد تا زمانی که خانواده شما به هالند بیاید و شاروالی خانه ای دیگری به شما پیشنهاد کند.

در هر صورت خانه یک خانه اجاره ای اجتماعی (sociale huurwoning) است. اینها خانه های ارزان تری هستند برای افرادی که درآمد کمتری دارند.

زمانی که خانه ای برای شما پیدا میشود، نامه ای دریافت خواهید کرد

بعد از اینکه شهرداری برای شما خانه ای پیدا میکند، نامه دریافت می کنید. در نامه آمده است که خانه را چه وقت می توانید ببینید و قرارداد اجاره را امضا کنید.

شاروالی یک بار به شما خانه پیشنهاد می دهد. شما نمی توانید بین خانه ها انتخاب کنید و فقط 1 گزینه از شاروالی دریافت می کنید. اگر خانه را رد کنید، خانه دیگری به شما پیشنهاد نمی شود.


طرح کاری

خانه گرفتن به این ترتیب است