ورورد (inchecken) با کارت OV در ایستگاه های NS.
منبع: E. Dronkert
Information
پرداخت پول سفر با حمل و نقل عمومی
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:45 PM

هنگام سفر با وسایل نقلیه عمومی در هالند، همیشه باید بتوانید یک تکت معتبر نشان دهید. معلومات بیشتر در این مورد را میتوانید در این صفحه بخوانید.

شما می توانید با کارت OV سفر کنید

تقریباً در همه جای هلند می توانید با کارت تراشه OV سفر کنید. این یک کارت ویژه است که در آن پول می ریزید. پولی را که به کارت واریز میکنید (saldo) نامیده میشود.

هزینه سفر با وسایل حمل و نقل عمومی را با ورود و خروج (in en uitchecken) می پردازید. شما می توانید کارت خود را در دستگاه های تکت فروشی شرکت حامل و در برخی از سوپرمارکت ها چارج کنید.

2 نوع کارت OV وجود دارد: شخصی و ناشناس. تفاوت های این دو کارت را می توانید در متن زیر بخوانید:

کارت OV شخصی

کارت OV شخصی حاوی معلومات شخصی زیر است:

  • اسم شما

  • تاریخ تولد شما

  • عکس پاسپورت

برای کرایه دوچرخه OV به کارت OV شخصی نیاز دارید. یا برای اشتراک یا تخفیف. برای خرید کارت OV شخصی باید از حساب بانکی خود استفاده کنید.

چیپ کارت OV غیرشخصی

در چیپ کارت OV نام و عکس وجود ندارد. کارت OV ناشناس از میتوان از دستگاه خودکار در ایستگاه قطار یا در یک سوپر مارکت خرید.

خوبی چیپ کارت OV ناشناس این است که افراد مختلف می توانند از چیپ کارت OV استفاده کنند. اما این کار را نمی توان همزمان انجام داد. آیا با چند نفر سفر می کنید؟ سپس هر کس باید چیپ کارت OV خودش را داشته باشد.

گزینه های دیگر برای پرداخت

برای پرداخت همچنین می توانید از این گزینه ها کار بگیرید:

کارت بانک یا کریدت کارت شما
تکت کاغذی
تکت های یک روزه

ورود و خروج (Inchecken en uitchecken)

در صورت سفر با بس، ریل، تراموا یا مترو، همیشه قبل از ورود باید یک چیز را در نظر بگیرید. شما باید با چپ کار معتبر خود در دستگاهی که در ورودی موقعیت دارد چک کنید. این دستگاه ها معمولاً به شکل یک پایه یا یک دروازه می باشد. هنگام ورود به سیستم، صدایی را می شنوید و سپس می توانید روی دستگاه بخوانید که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر.

در پایان سفر تان، باید به همین ترتیب (uitchecken) کنید. دوباره کارت خود را جلوی دستگاه می گیرید. هنگام چک کردن، صدایی می شنوید و سپس می توانید در دستگاه بخوانید که به درستی خارج شدید یا خیر.

پیاده شده از یک و سوار شدن به وسیله نقلیه عمومی دیگر

در طول سفر اغلب از یک وسیله نقلیه عمومی پیاده شده و سوار وسیله نقلیه عمومی دیگر، مانند ریل، بس، ترموا و مترو میشوید. آیا سوار وسیله نقلیه عمومی دیگری می شوید؟ در این صورت اول باید uitchecken کنید.

سپس inchecken در وسیله نقلیه عمومی که سوار آن میشوید را فراموش نکنید. در صورتی که inchecken نکنید، ممکن است جریمه شوید. زیرا بدون پرداخت سفر میکنید و این کار ممنوع است.