معلومات
مالیات در هالند
اخرین به روز رسانی: 2/26/2024, 9:33 AM

در این صفحه اطلاعات بیشتری در مورد ایجاد DigiD و انواع مختلف مالیات در هالند را خواهید یافت

اظهارنامه مالیاتی ارسال کنید

شما هر ماه مالیات حقوق و حق الزحمه و سهم تامین اجتماعی را بر اساس دستمزد، معاش سوسیال یا حقوق بازنشستگی خود می پردازید. سال بعد اظهارنامه مالیاتی سال گذشته را ارائه می کنید. به این ترتیب، مقامات مالیاتی می توانند محاسبه کنند که آیا مالیات و سهم بیمه تامین اجتماع بیمه پرداخت شده صحیح است یا خیر. سپس تسویه حساب صورت میگیرد و مقداری از مالیات پرداخته شده بازپرداخت میشود خواهید و یا مشخص میشود که باید پول اضافه بپردازید. این فرآیند را "گزارش مالیاتی" می نامیم..

اگر نامه ای از اداره مالیات دریافت کرده اید مبنی بر اینکه باید اظهارنامه مالیاتی را پر کنید، باید این کار را انجام دهید. اگر نامه ای دریافت نکرده اید، لازم نیست. با استفاده از

DigiD
خود می توانید اظهارنامه مالیاتی را ارسال کنید. اگر به کمک نیاز دارید، از شاروالی محل اقامت خود یا vluchtelingenwerk بپرسید که کدام سازمان می تواند شما را در این زمینه کمک کند.

تماس با VluchtelingenWerk Nederland
معلومات تماس و جدول ساعات مشاوره VluchtelingenWerk را می توانید در این صفحه پیدا کنید.

تخفیف مالیات بر درآمد

اگر کار رسمی دارید، مستحق کاهش مالیات بر درآمد هستید. این تخفیف به این معنی است که مالیات حقوق کمتری می پردازید و دستمزد بیشتری دریافت می کنید. این تخفیف را می توانید از طریق صاحب کار خود درخواست کنید. اگر همزمان برای چندین کارفرما کار می کنید، فقط می توانید از طریق یک کارفرما برای تخفیف مالیات بر درآمد درخواست دهید.

مالیات شاروالی

اگر خانه ای مستقل اجاره می کنید، احتمالاً باید به شاروالی مالیات بپردازید. تعداد و میزان مالیات در هر شاروالی متفاوت است.

تحت شرایط خاصی، مالیات شاروالی کاسته یا معاف می شوند. شاروالی ارزیابی خواهد کرد که آیا شما واجد شرایط کاهش یا معافیت از پرداخت مالیات هستید یا خیر. این ارزیابی ممکن است در هر شاروالی متفاوت باشد. شاروالی به درآمد و دارایی های شما نگاه می کند و از آن برای محاسبه آنچه می توانید پرداخت کنید استفاده می کند. آیا می خواهید معلومات بیشتر در مورد کاهش یا معافیت از مالیات شاروالی داشته باشید؟ لطفا با شاروالی خود تماس بگیرید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟