• آغاز
  • وقتی شما یا فرزندتان 18 ساله شد باید این موارد را از نظر مالی ترتیب دهید
یک نفر کارت بانکی را کنار لپ تاپ نگه داشته است. در پس زمینه یک دفترچه حساب و یک تلفن قرار دارد.
منبع: Anna Shvets
معلومات
وقتی شما یا فرزندتان 18 ساله شد باید این موارد را از نظر مالی ترتیب دهید
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:46 PM

هنگامی که شما یا فرزندتان 18 ساله می شوید، چند چیز مهم وجود دارد که باید از نظر مالی ترتیب دهید. در این مقاله میخوانید که چه مواردی را باید ترتیب دید و این کار را چگونه می توان انجام داد.

درخواست DigiD

وقتی 18 ساله شدید، باید برای

DigiD
درخواست دهید. DigiD نوعی پاسپورت دیجیتال است و به شما این امکان میدهد که درصورت ترتیب دادن امور دولتی بصورت آنلاین اموری را با دولت ترتیب می‌دهید، خود را شناسایی کنید. به عنوان مثال، زمانی که میخواهید برای کمک هزینه ها درخواست دهید یا برای تحصیل را ثبت نام کنید.

DigiD را در اینجا درخواست کنید
پس از ارسال درخواست، ظرف 3 هفته نامه ای با کد فعال سازی دریافت خواهید کرد.

برای بیمه صحی و کمک برای پرداخت پول بیمه صحی اقدام کنید

به محض اینکه به سن 18 سالگی رسیدید، موظف هستید که بیمه درمانی داشته باشید. این را می توان به صورت آنلاین انجام داد. شما می توانید انتخاب کنید که با کدام شرکت بیمه درمانی قرارداد کنید. شما هر ماه مبلغ ثابتی را برای بیمه درمانی خود پرداخت می کنید. این هزینه بیمه درمانی نامیده می شود.

به مست که از دولت برای پرداخت جزئی یا کامل پول بیمه درمانی خود دریافت می کنید. اینکه آیا شما کمک برای پرداخت پول بیمه درمانی دریافت می کنید به درآمد شما بستگی دارد. فقط در صورتی می توانید برای کمک برای پرداخت پول بیمه درمانی درخواست دهید که درآمد کم داشته باشید.

بیمه صحی به این ترتیب است
در این صفحه می توانید معلومات در مورد بیمه درمانی در هالند را مطالعه کنید.
کمک مالی برای پرداخت پول بیمه صحی
در این صفحه می توانید بخوانید که چه زمانی برای پرداخت بیمه درمانی خود حق دریافت کمک برای پرداخت پول بیمه را دارید.

درخواست کمک مالی برای پرداخت مصارف مکتب یا کمک مالی برای دانش آموزان

برای پرداخت مصارف مکتب یا تحصیل، می توانید مقداری پول از دولت قرض کنید. این پول را می توانید بطور مثال برای موارد ذیل استفاده کنید:

  • کتاب ها

  • قیمت های سفر با حمل و نقل عمومی

  • فیس مکتب

شما می‌توانید از طریق

خدمات اجرای آموزش (DUO)
برای جبران مصارف مکتب یا تأمین مالی متعلم درخواست دهید. آنها بررسی خواهند کرد که آیا شما واجد شرایط هستید یا خیر. برای مستحق به دریافت تامین مالی برای محصلین باید در MBO، HBO یا دانشگاه مشغول تحصیل باشید. اگر شما یا فرزندتان هنوز در مکتب متوسطه هستید، می توانید برای کمک مالی برای پرداخت مصارف مکتب درخواست دهید.

می توانید از طریق DUO درخواست پول کنید
برای این کار به DigiD نیاز دارید.

از سن 18 سالگی باید مالیات بپردازید و گزارش مالیاتی ارائه دهید

آیا بیشتر از 18 سال عمر دارید و کار میکنید؟ سپس شما موظف به پرداخت مالیات بر پولی هستید که به دست می آورید. به این مالیات بر درآمد می گویند. اگر شاغل هستید، این کار به طور خودکار توسط کارفرمای شما انجام می شود.

با این حال، شما همچنین باید گزارش مالیاتی خود را در پایان سال مالی ارائه دهید. آیا می خواهید برای سال 2023 گزارش مالیاتی ارسال کنید؟ سپس می توانید این کار را بین اول مارس 2024 تا 14 ژوئیه 2024 انجام دهید. در این باره از دولت نامه یا ایمیلی دریافت خواهید کرد. وقتی گزارش مالیاتی را ارسال می‌کنید،

مقامات مالیاتی
بررسی می‌کنند که آیا مبلغ صحیح مالیات بر درآمد را پرداخت کرده‌اید یا خیر. اگر مالیات بر درآمد زیادی پرداخت کرده اید، آن را از اداره مالیات پس خواهید گرفت. همچنین ممکن است مجبور شوید مالیه اضافی بپردازید زیرا کارفرما مالیات کمتر از آنچه که می بایست، را از دستمزد شما کم کرده است.

ارئه گزارش مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی (Belastingdienst)
برای ارسال گزارش مالیاتی به یک DigiD نیاز دارید

شما خود مسئولیت مسائل مالی خود را به عهده دارید

به محض اینکه 18 ساله هستی، مسئولیت مسئال مالی خود را به عهده دارید. این بدان معنی است که شما مسئول حساب بانکی خود می شوید. آیا هنوز حساب بانکی ندارید؟ به محض اینکه 18 ساله می شوید، می توانید برای خودتان حساب بانکی باز کنید.

آیا در زمینه انجام امور مالی به کمک ضرورت دارید؟
با انجام دادن تست Geldfit مشخص میشود که شما چه کمکی برای شما در زمینه انجام امور مالی ممکن است.

کمک هزینه کودک و نفقه کودک

پس از اینکه 18 ساله می شوید، شما و والدینتان یارانه کودک دریافت نمی کنید. آیا یکی از والدین شما نفقه فرزند دریافت می کند؟ از 18 سالگی می توانید این پول را خودتان دریافت کنید. به شما توصیه میشود که این موضوع را با والدین خود در میان بگذارید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟