Een rij met sociale huurwoningen.

منبع: CorporatieNL

اگر خانه پیشنهادی با شرایط شما سازگار نیست می توانید این کار را انجام دهید

اخرین به روز رسانی: 11/16/2023, 9:14 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا شاروالی خانه ای را به شما پیشنهاد داده است که مناسب شرایط شما نیست؟ مثلاً چون برای خانواده شما خیلی کوچک است. شاید شاروالی باید خانه دیگری برای شما پیدا کند. شما باید دلایل خوبی برای این داشته باشید.

شهرداری باید خانه مناسب را پیشنهاد کند

شاروالی باید خانه ای متناسب با شرایط شما پیدا کند. اگر شاروالی خانه ای پیدا کرده است که مناسب شرایط شما باشد، نمی توانید خانه را رد کنید. در برخی موارد ممکن است به

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA)
نشان دهید که خانه مناسب شما نیست. یک خانه مناسب باید شرایط ذیل را داشته باشد:

خانه باید برای تعداد افرادی که در آنجا زندگی کنند جای کافی داشته باشد.

خانه باید برای همه اعضای خانواده شما جا داشته باشد. اینکه خانه چقدر بزرگ باید باشد به تعداد اعضای خانواده شما بستگی دارد.

آیا برای الحاق به خانواده درخواست داده اید، اما آیا اعضای خانواده شما هنوز در هالند نیستند؟ ممکن است ابتدا خانه ای به شما پیشنهاد شود که متناسب تعداد افراد خانواده شما نیست. پس از اینکه اعضای خانواده شما به هالند می آیند، خانه ای به شما پیشنهاد می شود که متناسب تعداد اعضای خانواده شما باشد.

خانه باید به آسانی قابل دسترسی باشد

آیا در راه رفتن مشکل دارید یا از ویلچراستفاده میکنید؟ سپس شاروالی باید اطمینان حاصل کند که خانه مناسب شرایط شما است. مثلا یک خانه بدون زینه به شما پیشنهاد شود.

آیا به این نظر هستید که خانه پیشنهاد شده توسط شاروالی با شرایط شما سازگار نیست؟ با مسئول تماس خود در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا راهنمای اجتماعی خود در یکی از سازمان های دیگر مشورت کنید. این شخص می تواند شما را کمک کند.

اگر خانه با شرایط شما سازگار نیست با COA صحبت کنید

آیا خانه مناسب شرایط شما نیست؟ یا به دلایل دیگری فکر می کنید خانه برای شما مناسب نیست؟ این موضوع را می توانید به مسئول تماس سازمان COA اطلاع دهید. COA سپس بررسی می کند که آیا ذیحق هستید یا خیر. 2 گزینه وجود دارد:

COA با شما موافق است

COA همچنین معتقد است که خانه برای شرایط شما مناسب نیست. وضعیت شما و قوانینی که اعمال می شود بسیار کم در نظر گرفته شده است. شاروالی خانه دیگری به شما پیشنهاد می دهد.

COA با شما موافق نیست

COA به این نظر است که خانه مناسب شرایط شما است. COA به شما توصیه می کند که خانه را قبول کنید و سپس خودتان خانه دیگری پیدا کنید. آیا خانه را قبول نمیکنید؟ در این صورت COA به محکمه مراجعه خواهد نمود.

آیا COA به محکمه مراجعه میکند؟

اگر COA به دادگاه مراجعه کند و قاضی موافقت کند، موارد ذیل رخ خواهند داد:

شما باید پناهگاه را ترک کنید

آیا این کار را نمی کنید؟ سپس COA می تواند شما را توسط پولیس از پناهگاه خارج کند. مصارف این اقدام را خودتان پرداخت می کنید. این اقدام حدود 2000 یورو مصرف دارد.

اکنون شما خودتان مسئولیت پیدا کردن خانه را به عهده دارید

COA و شاروالی دیگر مسئولیت یافتن خانه مناسب را به عهده نخواهند داشت. شما باید خودتان فوراً شروع به جستجوی خانه کنید. با توجه به بحران مسکن در هالند، یافتن خانه ممکن است زمان زیادی ببرد. در ضمن نمی توانید از پناهگاه COA استفاده کنید.

شما نمی توانید علیه تصمیم قاضی اعتراض کنید

با مجوز اقامت پناهندگی نمی توانید علیه تصمیم قاضی اعتراض کنید. بنابراین اگر COA معتقد است که خانه مناسب شرایط شما است، با نپذیرفتن خانه ریسک بزرگی میگیرید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟