Twee artsen kijken naar een röntgenfoto

منبع: Antoni Shkraba

این همان بیمه درمانی است که شما پس از دریافت اجازه اقامت پناهندگی، موظف به داشتن آن هستید.

اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 11:17 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا اجازه اقامت پناهندگی دریافت کرده اید؟ شما از تاریخ اجازه اقامت پناهندگی 4 فرصت دارید تا بیمه درمانی خود را تهیه کنید. بیمه درمانی شما از تاریخ شروع مجوز اقامت پناهندگی تان آغاز میشود.

شما موظف به گرفتن بیمه اساسی هستید

همه افرادی که در هالند زندگی می کنند ملزم به داشتن بیمه اساسی هستند. مصارف خدمات صحی مانند مراجعه به داکتر خانوادگی، بیمارستان، داکتر روان و داروخانه توسط این بیمه پرداخت شوند. شما هر ماه مبلغ ثابتی را به عنوان پول بیمه پایه پرداخت می کنید. به این می گویند حق بیمه. هر سال قبل از ماه جنوری میتوانید شرکت بیمه تان را تغییر بدهید.

شما می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید بیمه درمانی تکمیلی بگیرید یا خیر

علاوه بر بیمه اساسی می توانید بیمه تکمیلی بگیرید. بیمه تکمیلی ماهیانه مصرف بیشتری دارد. بیمه تکمیلی هزینه های اضافی را پرداخت می کند که بیمه اساسی آن را جبران نمی کند. برای مثال بیمه دندان، بیمه در صورت نیاز به عینک یا لنز یا فیزیوتراپی. بیمه تکمیلی اجباری نیست. هر سال قبل از ماه ژانویه می توانید یک بیمه تکمیلی را انتخاب کنید.

مقدار ریسک فردی در هزینه های درمانی را می توان انتخاب کرد

علاوه بر پول ماهانه بیمه اساسی، مقداری از مصارف خدمات صحی را نیز پرداخت می کنید. این مبلغ ریسک فردی نامیده می شود. یعنی در ابتدا 385 یورو از مصارف خدمات صحی را خودتان باید بپردازید. این مقدار تا سال 2025 ثابت خواهد ماند. پس از آن بیمه درمانی شما مصارف را پرداخت خواهد کرد. برای بیمه اساسی، هر فرد بالغ 385 ریسک فردی اجباری دارد. برای برخی از خدمات صحی مانند خدمات داکتر خانوادگی یا قابله، مجبور به پرداخت ریسک فردی نخواهید بود.

فرض کنید به داکتر خانوادگی مراجعه کرده اید و داکتر برای شما دارو تجویز کرده است. شما مجبور نیستید پول مشاوره یا درمان توسط داکتر خانوادگی خود را بپردازید، این مصارف توسط بیمه شما پرداخت می شود. اما شما پول داروها را به طور کامل یا جزئی پرداخت می کنید، زیرا آنها شامل ریسک فردی شما هستند. فرض کنید برای کل سال دارو دریافت می کنید که مجموعاً 500 یورو مصرف دارد. شما 385 یورو را خودتان پرداخت می کنید. بیمه درمانی بقیه را پرداخت می کند.

تعداد زیادی از شرکت های بیمه به شما این امکان را می‌دهند که ریسک فردی را بطور ماهانه پیش پرداخت کنید. در این صورت علاوه بر حق بیمه خود، هر ماه مبلغ اضافی ریسک فردی خود را پرداخت می کنید. آیا شما از این گزینه استفاده میکنید، اما همه پول پیش پرداخت شده را خرج نکرده اید؟ در این صورت شرکت بیمه این پول را به شما بازپرداخت میکند.

شما همچنین می توانید ریسک فردی بیشتر را انتخاب کنید. در این صورت، اغلب پول کمتری برای بیمه می پردازید، اما در صورت استفاده از خدمات صحی هزینه بیشتر می بپردازید. در صورتی که به مراقبت کمی نیاز دارید و پس انداز زیادی برای پرداخت مصارف مراقبت دارید، این یک گزینه خوب خواهد بود.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

انتخاب بیمه درمانی

در این طرح کاری