Een persoon gebruikt een rekenmachine en vult documenten in

منبع: Pavel Danilyuk

در انتخاب بیمه درمانی می توانید به این نکات توجه کنید

اخرین به روز رسانی: 11/16/2023, 9:14 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

بیمه ها و شرکت های مختلف بیمه وجود دارند. در اینجا میخوانید که در انتخاب بیمه درمانی باید به چه نکاتی توجه کنید. همچنین می توانید از وب سایت هایی استفاده کنید که بیمه های مختلف را با هم مقایسه می کنند.

در انتخاب بیمه اساسی می توانید به این نکات توجه کنید

بیمه درمانی اساسی می تواند متفاوت باشد، همچنین از نظر قیمت. دولت هر سال تعیین می کند که کدام مصارف خدمات صحی تحت پوشش بیمه اساسی قرار میگیرد. بیمه‌گران سلامت می‌توانند تصمیم بگیرند که دقیقاً چه مواردی باید تحت پوشش بیمه اساسی قرار بگیرند. بنابراین حتی اگر بیمه اساسی برای همه یکسان است، ممکن است تفاوت های کوچکی در موارد زیر وجود داشته باشد:

  • مبلغ ماهیانه ای که پرداخت می کنید.

  • اینکه به کدام بیمارستان ها یا ارائه دهندگان خدمات صحی می توانید مراجعه کنید، بستگی به توافقاتی دارد که بیمه درمانی شما با ارائه دهندگان خدما صحی مانند بیمارستان ها منعقد می کند.

  • برخی از شرکت های بیمه درمانی موارد اضافی را تحت پوشش بیمه اساسی قرار میدهند. به عنوان مثال، برخی از بیمه ها به جوانان توجه میکنند و پول لوازم پیشگیری از بارداری را بازپرداخت می کنند.

  • دسترسی به برخی از شرکت های بیمه سلامت بسیار آسان است، اما تماس با برخی از بیمه گذاران دشوارتر است.

در انتخاب بیمه درمانی می توانید به این نکات توجه کنید

یک بیمه تکمیلی را انتخاب کنید که مصارفت خدمات صحی را که اغلب استفاده می کنید بازپرداخت می کند. بیمه تکمیلی آنعده از مصارف خدمات صحی را پرداخت می کند که بیمه اساسی آن را پوشش نمیدهد. به عنوان مثال، می توانید یک بیمه تکمیلی را انتخاب کنید که پول فیزیوتراپی یا داکتر دندان را پرداخت می کند.

شما می توانید از قبل تحقیق کنید که آیا پول بیمه بیشتر از هزینه درمان نخواهد بود؟ به عنوان مثال، اگر مشکل کمی با دندان های خود دارید، گاهی اوقات بهتر است پول داکتر دندان را خودتان بپردازید تا اینکه بیمه کنید. آیا با دندان های خود مشکل زیادی دارید؟ در اینصورت داشتن بیمه تکمیلی گزینه ارزانتر می باشد.

شما می توانید هر سال یک بیمه درمانی جدید انتخاب کنید و بیمه نامه ها را با هم مقایسه کنید

شرکت های بیمه سالانه در ماه نوامبر، بیمه نامه سال بعد خود را اعلام می کنند. به این ترتیب می توانید ببینید که هر بیمه درمانی دقیقاً چه مواردی را پوشش میدهند و حق بیمه چقدر می باشد.

آیا قصد دارید بیمه های سلامت را با هم مقایسه کنید؟ سپس تعدادی از وب سایت ها وجود دارند که می توانند کمک کنند. دو وب سایت بزرگ مقایسه وب سایت های Independer و Zorg Kies هستند. اینها وب سایت های تجاری هستند و مستقل نیستند. با این وجود،استفاده از این وب سایت ها می توانند به شما کمک کند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

انتخاب بیمه درمانی