پیرمردی روی نیمکتی نشسته و روزنامه می خواند.
منبع: Hasan Albari / Pexels
معلومات
پس انداز برای تقاعدی در هالند به این ترتیب می باشد
اخرین به روز رسانی: 6/13/2024, 12:17 PM

اگر در هالند کار می کنید، می توانید برای بازنشستگی خود پس انداز کنید. این پولی است که شما می توانید از سن معینی پس از توقف کار دریافت کنید. نحوه عملکرد پس انداز بازنشستگی در هلند را اینجا بخوانید.

اگر در هالند کار می کنید، می توانید به سه روش تقاعدی تان را تامین کنید

 • شما بر اساس

  قانون بازنشستگی عمومی (AOW)
  تقاعد اساسی تان را تامین میکنید. یا معاش سوسیال دریافت می کنید. این توسط دولت هالند تنظیم می شود.

 • حقوق بازنشستگی اضافی از طریق کار برای شما تامین میشود. این اغلب به طور خودکار توسط صاحب کار شما تنظیم می شود.

 • اگر شرکت خود را دارید، می توانید خودتان حقوق بازنشتگی اضافی ایجاد کنید. معلومات بیشتر در مورد این را می توانید در وب سایت

  اتاق تجارت (KVK)
  پیدا کنید.

به این ترتیب حقوق بازنشستگی اساسی ایجاد می کنید

حقوق بازنشستگی اساسی (AOW) برای همه کسانی که در هالند زندگی می کنند توسط دولت هالند تامین میشود. این پولی است که آن را بعد از اینکه تقاعد میکنید، دریافت می کنید. در سال 2024، سنی که در آن دیگر رسماً مجبور به کار نخواهید بود، 67 سال خواهد بود.

اگر در 50 سال قبل از بازنشستگی در هالند زندگی کرده باشید، تقاعدی کامل دولتی دریافت خواهید کرد. به ازای هر سالی که در هالند زندگی AOW شما 2 درصد کاهش می یابد.

مقدار نهایی AOW به موارد ذیل بستگی دارد:

 • تعداد سالهای انباشته شده برای دریافت AOW.

 • وضعیت (تاهل)شما در زمانی که مستحق AOW هستید. اگر تنها زندگی می کنید، AOW بیشتری دریافت خواهید کرد. اگر با هم زندگی می کنید یا متاهل هستید، AOW کمتری دریافت خواهید کرد.

گاهی اوقات بر تقاعدی خود پول تکمیلی دریافت می کنید

اگر AOW کافی ندارید، ممکن است درآمد شما کمتر از آنچه برای زندگی ضرورت دارید باشد. این می تواند اتفاق بیفتد، به عنوان مثال، شما در سن بزرگتری برای زندگی به هالند آمده اید. یا اینکه مدتی در خارج از کشور زندگی کرده اید.

سپس می توانید پول اضافی از دولت دریافت کنید. به این می گویند تامین درآمد تکمیلی برای سالمندان (AIO). برای به دست آوردن آن باید قوانین خاصی را رعایت کنید. به عنوان مثال، برای دریافت این پول اضافی باید در هالند زندگی کنید.

به این ترتیب شما تقاعدی تکمیلی ایجاد می کنید

آیا کار میکنید؟ سپس برای حقوق تکمیلی تقاعد پس انداز میکنید. حتی اگر از طریق آژانس کاریابی کار می کنید. طبق قوانین هالند، صاحبان کار موظف به پس انداز برای بازنشستگی شما نیستند. اما اکثر صاحبان کار این کار را انجام می دهند.

سپس شما و کارفرمایتان تقاعدی را با هم از طریق صندوق بازنشستگی یا بیمه گذار پس انداز می کنید. در اینجا پول بازنشستگی شما مدیریت می شود و پس از توقف کار به شما پرداخت می شود. اغلب کارفرما قسمت ⅔ را می پردازد و شما ⅓ را پرداخت می کنید. سهم شما از دستمزد شما کسر خواهد شد. لازم نیست خودتان کاری در این زمینه انجام دهید.

قرارداد کار یا قرارداد دسته جمعی کار شما بیان شده است که چگونه این کار برای شما تنظیم شده است. شما همیشه می توانید در طول مکالمه در مورد قرارداد کاری خود در این مورد سوال کنید.

زمانی که بتوانید تقاعد کنید، نامه ای دریافت خواهید کرد

سن تقاعد در هر حرفه و سال متفاوت است. در سال 2024، اکثر افراد در 67 سالگی کار را متوقف می کنند. اگر کار سنگین انجام می دهید، ممکن است بتوانید زودتر کار را متوقف کنید.

آیا در هالند زندگی می کنید؟ سپس نامه ای از

بانک بیمه اجتماعی (SVB)
تقریباً 4 ماه قبل از سن تقاعد خود دریافت خواهید کرد. این نامه نحوه درخواست AOW را توضیح می دهد.

برای دریافت حقوق بازنشستگی تکمیلی، باید خودتان با صندوق بازنشستگی یا بیمه گر تماس بگیرید. شما می توانید زمان بازنشستگی و زمانی که می خواهید حقوق بازنشستگی دریافت کنید را انتخاب کنید. اگر زودتر از سن بازنشستگی بازنشسته شوید، ماهانه حقوق کمتری دریافت خواهید کرد.

حقوق بازنشستگی در صورت نقل مکان به خارج

اگر به خارج از کشور نقل مکان کنید، AOW و تقاعدی تکمیلی خود را در هالند نگه می دارید. سپس باید خودتان با SVB تماس بگیرید و برای بازنشستگی خود درخواست دهید. شما این کار را 6 ماه قبل از رسیدن به سن تقاعد انجام می دهید. همچنین باید برای دریافت تقاعدی تکمیلی خود با صندوق بازنشستگی یا بیمه بازنشستگی خود در هالند تماس بگیرید و مشخص کنید که از چه زمانی و در کدام حساب می خواهید حقوق بازنشستگی را دریافت کنید.

آیا پول کمی برای تقاعدی پس انداز کرده اید؟ سپس می توانید این پول را "بخرید". این بدان معنی است که شما می توانید پول را به حساب خود واریز کنید. همچنین برای این کار باید با SVB و صندوق بازنشستگی یا بیمه بازنشستگی خود تماس بگیرید.

تقاعدی در صورت تغییر کار

آیا شغل تان تغییر میکند؟ سپس معمولاً می توانید پولی را که با صندوق بازنشستگی یا بیمه گر بازنشستگی کارفرمای قدیمی خود جمع کرده اید به بازنشستگی کار جدید خود منتقل کنید. لطفاً برای این کار با صندوق بازنشستگی یا بیمه بازنشستگی جدید خود تماس بگیرید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟