والدین با فرزندشان
منبع: Kampus Production

اعضای خانواده پس از قبول شدن درخواست الحاق خانواده، میتوانند فوراً به هالند بیایند.

منتشر شده در: 2/8/2023, 2:30 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در صورت تایید درخواست الحاق خانواده، اعضای خانواده دیگر مجبور نیستند برای آمدن به هالند منتظر بمانند. این فیصله ی است که ستره محکمه آنرا در روز چهارشنبه اتخاذ نموده است.

"تدابیر سفری برای ملحق شوندگان"

تابستان گذشته، کابینه هالند تصمیم گرفت که اعضای خانواده

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
دارندگان اجازه اقامت
اجازه نخواهند داشت فوراً به هالند بیایند. اعضای خانواده باید حداکثر شش ماه در کشور مبدا خود صبر می کردند تا اجازه سفر به هالند را دریافت کنند. این اقدامات "تدابیر سفری برای ملحق شوندگان " نامیده شد.

اعضای خانواده فقط در صورتی میتوانستند به هالند بیایند که در اینجا خانه مناسب برای آنها وجود میداشت.

انتقاد توسط وکیلان

دولت "تدابیر سفری برای ملحق شوندگان" را برای مبارزه با ازدحام در پناهگاه های پناهندگان ابداع کرد. در آن زمان وضعیت در پناهگاه‌ها به حدی بد بود که مردم شب‌ها در سرک های نزدیک مرکز درخواست در تراپل می‌خوابیدند.

البته حقوقدانان پیش از این هشدار داده بودند که «تدابیر سفری برای ملحق شوندگان» اعتبار قانونی ندارد. طبق قانون، در صورتی که درخواست الحاق خانواده قبول شده باشد، نمی توانید اعضای خانواده را منتظر بمانید. این اقدام طبق قوانین اروپا نیز مجاز نیست.

قاضی با پناهندگانی که جواب گرفته بودند همنظر بود

تعدادی از پناهندگان دارنده اجازه اقامت به همین دلیل در اواخر سال گذشته به محکمه مراجعه کردند. آنها نمی‌خواستند اعضای خانواده‌شان مدت زیادی منتظر بمانند، در صورتی که درخواست آنها برای الحاق خانواده قبلاً قبول شده بود. ادعای آنها توسط چندین قاضی درست ثابت شد. پس از آن به اعضای خانواده آنها اجازه داده شد که به هالند بیایند.

اریک ون دربورگ، رئیس امور پناهندگی و مهاجرت، با حکم قضات مخالفت کرد. او درخواست تجدید نظر کرد. با این حال،

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
ستره محکمه
اکنون حکم می‌کند که افرادی که مجوز الحاق خانواده را دارند می‌توانند فوراً به هالند بیایند.

"تدابیر سفری برای ملحق شوندگان" دیگر اعتبار قانونی ندارد

بنابراین دولت هالند دیگر اجازه ندارد الحاق خانواده را برای دارندگان مجوز اقامت محدود نماید. این امر در مورد همه موارد صدق می کند: هم برای درخواست های الحاق خانواده که قبلاً در حال بررسی است و هم برای درخواست های آینده.

آیا این مقاله برای شما مفید است؟