• آغاز
  • آنچه را که باید بدانید، اگر زلزله شما را به سفر به ترکیه یا سوریه وادار نموده است
مردم زیر آوار زلزله ترکیه
منبع: Voice of America
اخبار
آنچه را که باید بدانید، اگر زلزله شما را به سفر به ترکیه یا سوریه وادار نموده است
منتشر شده در: 2/17/2023, 3:07 PM

اگر خویشاوندان شما در منطقه زلزله زده در ترکیه یا سوریه هستند و می خواهید به آنجا بروید، ممکن است پیامدهای منفی برای درخواست پناهندگی شما در هالند داشته باشد. در صفحه ذیل، میتوانید بخوانید که کدام موارد را باید درنظر بگیرید.

اقارب گم شده در ترکیه یا سوریه

  • اگر به دنبال پیدا کردن اعضای خانواده در ترکیه هستید، می‌توانید با

    سازمان مدیریت بحران و اضطرار ترکیه (AFAD)
    از طریق تلفون تماس بگیرید

  • صلیب سرخ می تواند شما را در جستجوی بستگان مفقود شده تان در ترکیه و سوریه کمک کند. لطفاً توجه داشته باشید: منطقه به آسانی قابل دسترس نیست و کمک های اضطراری به تازگی آغاز شده است. بنابراین، صلیب سرخ ممکن است نتواند فوراً به شما کمک کند.

تماس با AFAD در مناطق آسیب دیده ترکیه
صیلب سرخ
برای گرفتن کمک در زمینه جستجوی اعضای گم شده خانواده تان، به وب سایت صلیب سرخ مراجعه نمایید.

من یک پناهجوی ترکی هستم و میخواهم به کشور ترکیه بروم

بازگشت به ترکیه ممکن است پیامدهای منفی برای روند پناهندگی شما یا اقامت شما در هالند داشته باشد. ممکن است دلیلی برای

اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
برای رد درخواست پناهندگی شما یا لغو مجوز اقامت شما باشد. این به این دلیل است که شما در حال بازگشت به کشوری هستید که در آن در معرض خطر بوده اید.

معلومات بیشتر در مورد وضعیت شخصی خود را میتوانید در متن زیر بخوانید:

من درخواست پناهندگی داده ام و میخواهم بطور موقت به ترکیه بازگردم
من مجوز اقامت پناهندگی دارم و میخواهم بطور موقت به ترکیه بازگردم

من یک پناهجوی سوری هستم و میخواهم به کشور سوریه بروم

بازگشت به سوریه ممکن است پیامدهای منفی برای پروسه پناهندگی شما یا اقامت شما در هالند داشته باشد. ممکن است دلیلی برای

اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
برای رد نمودن درخواست پناهندگی شما یا لغو مجوز اقامت شما باشد. زیرا شما به کشوری برمیگردید که در آن در معرض خطر خواهید بود.

معلومات بیشتر در مورد وضعیت شخصی خود را میتوانید در متن زیر بخوانید:

من درخواست پناهندگی داده ام و میخواهم بطور موقت به سوریه بازگردم
من مجوز اقامت پناهندگی دارم و میخواهم بطور موقت به سوریه بازگردم

من یک پناهجوی سوری هستم و میخواهم به کشور ترکیه بروم

به عنوان یک پناهنده سوری، در صورت داشتن شرایط، می توانید به ترکیه بروید. دلیل اینکه نمی توانید به سوریه بروید اما می توانید به ترکیه بروید این است که بر اساس خطری که در سوریه به آن مواجه بوده اید در هالند درخواست پناهندگی داده اید.

در بخش ذیل میتوانید بخوانید که کدام شرایط را باید رعایت کنید:

من درخواست پناهندگی داده ام و میخواهم بطور موقت به ترکیه بازگردم
من مجوز اقامت پناهندگی دارم و میخواهم بطور موقت به ترکیه بازگردم

سایت های مهم

در قسمت ذیل سایت های مهم معلوماتی در مورد وضعیت مناطق زلزله زده و درخواست ویزای بازگشت را می بینید:

ویزای برگشت IND
برای اخذ ویزای برگشت از طریق وب سایت IND اقدام کنید تا بتوانید به هالند بازگردید.
Refugee Rights Turkey
معلومات به روز در مورد وضعیت پناهندگان در ترکیه را از طریق Refugee Rights Turkey بخوانید.
سازمان ملل در ترکیه (UNHCR Turkije)
در وب سایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه معلومات در مورد مناطق زلزله زده را خواهید یافت. برای هر منطقه، معلومات در مورد مکان های امن، بیمارستان ها و نقاط توزیع غذا وجود دارد.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟