الحاق خانواده تنها در صورت وجود مشکل اضطراری صحی سریعتر انجام میشود

منتشر شده در: 2/17/2023, 5:17 PM

آیا اعضای خانواده شما در منطقه زلزله زده در ترکیه و سوریه هستند؟ اگر چنین است، ممکن است بخواهید برای الحاق خانواده درخواست دهید. (تقریبا) هیچ امکانی برای تسریع این پروسه وجود ندارد. معلومات بیشتر در این مورد می توانید در این صفحه بخوانید.

"زلزله دلیلی برای تسریع درخواست پناهندگی نیست"

اگر درخواست پناهندگی داده اید و

اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
هنوز درخواست شما را تایید نکرده است، نمی توانید برای اعضای خانواده تان که در منطقه زلزله زده به هستند، درخواست الحاق خانواده نمایید.

IND همچنین اعلام نموده است که شرایط ترکیه و سوریه دلیلی برای سرعت بخشیدن به درخواست پناهندگی نیست.

دلیل فوریت های صحی برای تسریع درخواست برای الحاق خانواده

اگر مجوز اقامت پناهندگی دارید و درخواست کرده اید یا می خواهید برای الحاق خانواده درخواست دهید، IND فقط در موارد اضطراری سلامتی، می تواند درخواست شما برای الحاق خانواده را تسریع کند. IND می خواهد اسنادی از شرایط طبی اعضای خانواده شما را ببیند. با آن هم پروسه تسریع شده ممکن است هفته ها تا ماه ها طول بکشد.

  • اگر درخواست شما برای الحاق خانواده در حال بررسی شدن توسط یک کارمند IND است، از رابط خود در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا مشاور اجتماعی خود بخواهید که با IND تماس بگیرند. IND تصمیم خواهد گرفت که آیا پروسه درخواست شما تسریع می شود یا خیر.

  • اگر درخواست شما برای الحاق خانواده هنوز توسط IND بررسی نشده است، از رابط خود در VWN یا مشاور اجتماعی خود بخواهید که درخواست فوریت نماید. IND تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواست شما به فوریت بررسی می شود یا خیر.

لطفاً توجه داشته باشید:در صورتی که مشکل اظطراری سلامتی وجود نداشته باشد، IND به آسانی بررسی درخواست شما برای الحاق خانواده را تسریع نخواهد کرد. اگر یکی از اعضای خانواده شما در سوریه یا ترکیه در شرایط سخت به سر میبرد، از رابط خود در VWN یا مشاور اجتماعی خود بپرسید که چه گزینه هایی برای تسریع درخواست شما وجود دارد.

اسناد گم شده در زلزله

اگر یکی از اعضای خانواده شما اسناد لازم را در زلزله از دست داده باشد، IND این موضوع را هنگام ارزیابی درخواست شما برای الحاق خانواده در نظر می گیرد.