• آغاز
  • بررسی کنید که آیا برای دریافت تخفیف اجاره مسکن واجد شرایط هستید یا خیر
خانه ای ساخته شده از پول
منبع: Pixabay
اخبار
بررسی کنید که آیا برای دریافت تخفیف اجاره مسکن واجد شرایط هستید یا خیر
منتشر شده در: 6/5/2023, 12:47 PM

آیا خانه ای را از یک شرکت مسکن اجاره می کنید؟ ممکن برای دریافت تخفیف اجاره مسکن واجد شرایط باشید. حتی اگر نامه ای دریافت کرده باشید مبنی بر اینکه اجاره شما بیشتر خواهد شد. در این مطلب می توانید بخوانید که آیا واجد شرایط هستید و اینکه آیا نیاز به اقدام دارید ریا خیر.

شرایط کاهش اجاره مسکن

از 1 ژوئیه 2023، اگر شرایط ذیل را داشته باشید، مستحق کاهش اجاره مسکن هستید:

  • درآمد شما کمتر از 120 درصد از

    برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
    سطح حداقل درآمد
    می باشد.

  • از 1 مارس 2023 یا قبل از آن، خانه یا کاروانی را از یک شرکت مسکن اجاره کرده اید.

  • شما (در سال 2023) بیش از 575.03 یورو در ماه اجاره مسکن یا کاروان پرداخت می کنید. اجاره اصلی، اجاره بدون هزینه خدمات است.

اگر قرارداد اجاره شما بعد از 1 مارچ 2023 شروع شده است، نمی توانید برای کاهش اجاره بها برای درآمدهای کم درخواست دهید.

اداره امور مالیاتی: لیست حداقل حقوق
در وب سایت اداره امور مالیاتی حداکثر درآمد تعیین شده برای اینکه بتوانید کاهش اجاره مسکن درخواست کنید، ذکر شده است.

درآمد شما برای مقامات مالیاتی مشخص است: لازم نیست که اقدام کنید.

آیا شرایط را دارید و آیا درآمد سال 2021 به

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
Belastingdienst
گزارش داده اید؟ سپس احتمالاً نامه ای از انجمن مسکن خود در مورد کاهش اجاره مسکن قبل از 1 ژوئن 2023 دریافت کرده اید. کاهش اجاره پس از آن حداکثر تا 1 ژوئیه 2023 اعمال می شود. لازم نیست خودتان چیزی برای این کار ترتیب دهید.

درآمد شما برای مقامات مالیاتی مشخص نیست: به افزایش اجاره مسکن قبل از 12 جولای اعتراض کنید

آیا از 1 ژانویه 2022 تا 1 مارس 2023 خانه گرفته اید و فقط در سال 2021 از طریق

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان(COA)
کمک هزینه زندگی دریافت نموده اید؟ سپس اداره مالیات نمی داند که شما در سال 2021 چقدر درآمد داشته اید.

احتمالاً نامه ای از شرکت مسکن دریافت کرده اید مبنی بر اینکه اجاره خانه شما از اول جولای افزایش می یابد. در صورت داشتن شرایط فوق می توانید نسبت به افزایش اجاره مسکن اعتراض کنید. شما در صورتی می توانید اعتراض کنید که اکنون درآمد کمتری نسبت به سال 2021 داشته باشید.

در اسرع وقت نامه بفرستید

اگر بتوانید ثابت کنید که درآمد پایینی دارید، می توانید خودتان برای کاهش اجاره بها از شرکت مسکن درخواست کنید. شما باید بتوانید نشان دهید که حداقل در 6 ماه گذشته کمتر از 120 درصد حداقل حقوق اجتماعی، درآمد دارید.

بسیاری از انجمن های مسکن در وب سایت خود فرمی دارند که می توانید برای انجام این کار از آن استفاده کنید. اما این نامه همیشه با شرایط شما صدق نمیکند. در زیر نمونه نامه ای را مشاهده می کنید که می توانید از آن برای درخواست کاهش اجاره استفاده کنید. لطفاً مدرک مبنی بر درآمد خانوار خود در 6 ماه گذشته را به نامه پیوست کنید.

نامه را در اسرع وقت و در هر صورت قبل از 12 ژوئیه به شرکت مسکن ارسال کنید. شما نمی توانید به صورت ماسبق برای کاهش اجاره مسکن درخواست دهید. آیا این کار را به موقع انجام نداده اید؟ در این صورت تا زمانی که اداره مسکن به نامه شما رسیدگی می کند، اجاره بالاتر را پرداخت خواهید نمود.

Download de voorbeeldbrief voor huurverlaging. Vul de brief in, voeg je bewijsstukken toe en stuur het naar je woningcorporatie.

حمایت در درخواست تجدید نظر

مسئول تماس شما در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا مددکار اجتماعی شما می تواند به شما را با درخواست کاهش اجاره مسکن کمک کند.

آیا دیگر راهنمایی اجتماعی دریافت نمی کنید و آیا سازمان دیگری در شهرداری شما وجود ندارد که بتوانید با سوالات حقوقی را از آنها بپرسید؟ لطفاً در صورت نیاز به کمک با "Het Juridisch Loket" تماس بگیرید. با «

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
Het Juridisch Loket
می توانید از طریق شماره تلفن 08008020 تماس بگیرید. راهنمایی «Het Juridisch Loket» رایگان می باشد.

آیا کمک هزینه اجاره مسکن دریافت میکنید؟ تغییرات را گزارش دهید

تغییر در مبلغ اجاره مسکن روی حق دریافت کمک هزینه مسکن تاثیر میگذارد. در صورتی کاهش یافتن اجاره مسکن، این موضوع را ظرف چهار هفته به اداره مالیات اطلاع دهید. در بیشتر موارد، کمک اجاره مسکن نیز کاهش می یابد.

'Mijn toeslagen'
تغییرات در درآمد و اجاره را که ممکن است بر کمک اجاره مسکن تاثیر بگذارند، گزارش دهید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟