ویدیو
منتشر شده در Sep 6, 2023
توضیحی در مورد قبض انرژی شما

این ویدئو توضیح می دهد که چگونه میزان ماهیانه قبض انرژی شما تخمین زده می شود. همچنین توضیح می‌دهد که چه کارهایی می‌توانید انجام دهید تا مطمئن شوید که بعداً مجبور به پرداخت هزینه اضافی نشوید.