ویدیو
منتشر شده در Sep 6, 2023
قبل از اینکه uitkering میگیرید، شاروالی بعضی از مصارف شما را پرداخت میکند.

بعد از اینکه به محل سکونت خود نقل مکان میکنید و قبل از اینکه uitkering میگیرید، شاروالی بعضی از مصارف شما را پرداخت میکند. توضحیات بیشتر را در این ویدیو مشاهده کنید.