Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Laga soo xigtay: Fauxels

Inaad qorato shaqada adigoo heysta dokumenti-W oo 1 sano ah

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 2/19/2024, 12:47 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Ma heysatid (weli) sharci deganaansho magangelyo laakiin waxaad rabtaa inaad shaqo raadsato oo aad qorato shaqo cusub? boggan ayaa ka aqrineysaa qaabka shaqo qorashada Nederlaan uu yahay.

Haddii aad weli sharci deganaansho heysanin waad shaqeyn kartaa sharuudo xadidan adoo fulinaaya

Ma heysataa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
dokumentiga- W
oo 12 ama 18 bilood ah? Markaa waxaa keliya aad shaqeyn kartaa haddii codsigaaga magangelyo 6 bilood ama ka badan lagu hawl jiro Nederlaan. Sharuudo kale ayaa jira si aad u shaqeyso.

Diyaarinta CV-ga

Haddii aad shaqo hesho, shaqaalaha wuxuu shaqo siiyaha badiyaa ku weydiinayaa inaad soo dirto CV. Waxaa CV ku qoran iyadoo gaaban kormar ah shaqooyinkaaga. Waxaad hoos ka aqrin kartaa waxa CV-ga la rabo inuu ka koobnaado:

CV-ga waa dokumenti ka kooban:

 • Warbixinta la xariirka; ugu yaraan magacaaga hore iyo kan dambe, e-mailkaaga iyo nambarkaaga telefoonka

 • Qibradaada shaqada, kii ugu dambeeyey ilaa kii ugu horeeyey

 • Qibradaada shaqada, kii ugu dambeeyey ilaa kii ugu horeeyey

 • Xirfado

 • Waxa aad xiiseyso

Qoritaanka warqada guud

Waxaa cv ka sokow shaqo siiyaha badiyaa weydiiya warqad dhiirogelin. Waxaa warqada dhiirogelinta aad ku sharaxeysaa sababta aad adiga ugu habboon tahay shaqada iyo shaqo siiyaha inaad u shaqeyso u rabto.

Kuwa shaqo siiyaha waxey badiyaa rabaan warqad ku qoran Nederlaan ama Inglishka. haddii aadan ku fiicnayn labadan luqadood midkood, caawino weydiiso qof kuu dhow inuu kuu qoro ama kuu fiiriyo markaad qorto ka dib.

Sidan ayaa warqad guud oo fiican loo qoraa

 • Soo ogow shirkada nooca uu yahay. Haddii uu yahay dhaqanka shirkada mid rasmi ah ama mid aan rasi ahayn taasi ayaa ka go'aamineysaa qaabka warqadaada u noqon karo.

 • Sii hubi in luqadaada ay ku habboon tahay luqada laga isticmaalo shaqada aad qoraneyso. Isticmaal ereyo kuwaa la mid ah.

 • Sharaxaad ka bixi qaabka waxbarahadaada iyo qibradaada ay ugu habboon yihiin shaqada aad qoraneyso.

 • Warqadaada ka dhig mid shaqsi ah.

 • Iska hubi inuu warqadaada guud ahaado ugu badnaan hal bog A4.

Ma sameysey shaqo raadis qoraal ah? Badiyaa waxey qadataa laba wiig ilaa aad jawaab ka heleyso. Waxaad mar walba wici kartaa shaqo siiyahaaga ama aad u diri kartaa e-mail ku saabsan qoraalka shaqo raadiska haddii aad muddo dheer wax war ah ka maqlin.

Haddii shirkada u arkaan iney ku qaadan karaan, badiyaa dhowr qofood oo shaqada qortay ayey ugu yeeraan wareysi.

Haddii laguugu yeero wareysi shaqo

Haddii aad qoratay shaqo banaanaa iyo waxaa laguugu casumay inaad u imaado wareysi, shirkad walba siyaalo kala duwan ayey u wadaan qaabka codsiga shaqada uga howlgalaan. Badiyaa dhowr wareeg ayey ka kooban tahay:

 • wadahadalka 1aad

 • wadahadalka 2 aad

 • Wareysiga shaqo gelinta

Hoos ayaa ka aqrin kartaa inta wareeg ee uu ka kooban yahay:

wadahadalka 1aad
wadahadalka 2aad

Heshiis saxiixida shaqada cusub

Nederlaan heshiis ayaad saxiixeysaa haddii aad shaqeyneyso. Ka hor intaan heshiiska la sameynin, waxaad la hadleysaa shaqo siiyahaaga si aad ballamo u sameysataan oo arrimaha muhimka ah. Waxaad tusaale ballan ka sameyn kartaa:

 • Meeqa ayaad qaadaneysaa

 • Meeqa saac ayaad shaqeyneysaa

 • Maalmahee ayaad shaqeyneysaa

 • Maalmahee ayaad fasax leedahay

Haddii aad ku heshiisaan waxyaalaha muhiimka ah, waxaad saxiixeysaa heshiiska. Dhamaan sharuudaha shaqada waxaa lagu qorayaa heshiiska. Waxaad kaloo xaq u leedahay fasax adigoo lacag kuu socoto xaaladaha qaarkood, sida fasaxa ummusha, fasaxa waalidnimada iyo fasaxa daryeelka.

Qodobkan ma ku caawiyay?