• Bilowga
  • Sharuudaha mideynta qoyska ee Nederlaan
Dad taagan wareega goobta ayaa gacmaha isa saaraaya
Laga soo xigtay: VluchtelingenWerk Nederland

Sharuudaha mideynta qoyska ee Nederlaan

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/16/2023, 6:58 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Haddii lamaanahaaga ama reerka ady rabto iney Nederlaan imaadaan, waa inaad codsato keenista reerka. Taasina waxaa ay leedahay sharuudo gaar ah. Boggan ayaa ka aqrineysaa wax dheeraad ee sharuudaha keenista reerka een Nederlaan.

Waxaad codsan kartaa inaad xubnaha qoyskaaga ka tirsan dib ula midowdo oo keento wadanka haddii:

  1. aad haysato oggolaanshaha degenaanshaha oo ku saleysan magangalyo.

  2. xiriirka qoyskaaga (tusaale ahaan, guur ama lammaananimo) uu jiray ka hor inta aadan usoo qixin Nederlaan.

ka taxadar:Ka dib markaad sharci deganaansho hesho, waa inaad muddo 3 bilood gudahoodaaad ku weydiisato keenista reerka. Taasi waxaa loo yaqaan mudada ka soo daba safrida "nareistermijn". Haddii aad 3 bilood gudahooda ku weydiisan weydo keenista reerka? Markaa lacag la'aan ma aha.

Ma u baahan tahay caawino marka aad codsiga sameyneyso? La xariirkaaga

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ama caawiyaha bulshada oo urur kale ah ayaa tani kaa caawini kara.

Xubnahan qoyska ka tirsan ayaad u codsan karto dib u midaynta qoyska:

Xaaskaaga ama lamaanahaaga

Ma leedahay 1 xaas ka badan? Markaa keliya 1 xaas ayaa laguu oggol yahay inaad Nederlaan mideynta qoyska u codsato.

Caruurta aad dhashay, kuwa caruur soo daryeeshey ama caruur la soo koriyey

  • Guud ahaan waa ilaa ilmahaaga da'diisa weyn tahay in rajada iney Nederlaan imaadaan loo ogolaado ay sii yaraaneyso. IND waxey go'aamineysaa sida ay ilmaha adiga daryeelkaaga lagama maarmaan ugu yahay

  • Sharuuda kale waa in mideynta qoyska ay ilmaha aan la guursanin, xariir aysan lahayn iyo aysan caruur heysanin ay ku waajiban yihiin iney daryeelaan.

  • Ma jiraa waalidka ilmaha ama ilmahaaga dibada oo ma weydiisaneysid mideynta qoyska oo lamaanaha? Markaa waa in lamaanahaaga uu fasaxaa iney cunuga ama ilmaha ay aadayaan Nederlaan.

  • Ma leedahay 1 xaas ka badan? Markaa keliya ilmaha aad wada dhasheen xaaskaasi aad mideynta qoyska u weydiineyso ayaa fursad u heysta mideynta qoyska.

Laga yaabe reerka intooda kale

Sida walaalaha wiilasha iyo gabdhaha marka aad 18 jirka ka yar tahay. Ama waalidka, haddii ad kaweyntahay 18 jir iyo waalidkaaga adiga keliya kaa maarmin. Taasi waxaa loo maraa dacwada "Mideynta qoyska 8EVRM" loo yaqaano.

Qodobkan ma ku caawiyay?

Mashruuca tallaabooyinka

Keenista reerka oo 3 bilood gudahood lagu codsanaayo marka sharci deganaanshaha aad hesho ka dib