Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Waxa u baahan tahay dokumentiyadan si aad familka/reerka u keento.

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 3/15/2023 8:44 GH

Marka aad codsaneyso reerka keenistooda ama mideynta qoyska, waa waajib inaad dhowr dokumenti u dirtaa Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND). Waa dokumenti cadeynaaya shaqsiyada familka/reerka iyo dokumenti cadeynaaya xariirka idinka dhexeeya adiga iyo reerkaaga.

Kuwani waa dukumiintiyada ay tahay inaad soo gudbisid:

  • Sawir baasaboor oo mardhow ah ee qofka xubinta ka ah qoyskaaga. Haddii xubinta qoyskaaga ka mid ahi uusan lahayn sawir baasaboor, waxaad soo gelin kartaa sawir kale oo si fiican loo arki karo oo wejiga ah.

  • Qeybta hore iyo qeybta dambe ee caddeynta aqoonsiga xubinta katirsan qoyskaaga (baasaboor ayaa la doorbidaa). Caddaynta aqoonsiga waa in lagu tarjumaa luuqada Nederlaan ee Dhajka haddii macluumaadka ku qoran aqoonsiga uusan ku qorneyn Af-Ingiriis, Af-Faransiis ama Af-Jarmal. Waa inaad soo raacisaa tarjumaada oo ku qoran luuqada Dhajka. Soo geli bogagga ay ku jiraan faahfaahinta ku saabsan aqoonsiga iyo muddada ansaxnimada dukumiintiga aqoonsiga. Sidoo kale soo geli bogagga tiimbarayaasha safarka.

  • Soo gelinta buuxda ee dhammeystiran ee undefinedSaxiixaundefinedundefined.

  • Bayaanka sida buuxda u dhammeystiran oo saxiixan ee undefinedbayaanka Taariikhdaundefined. bayaanka taariikhda waa bayaan muujinaya in xubinta qoyskaaga katirsan aysan lahayn taariikh dambi. Bayaanka taariikhda ahi waxaa loo baahan yahay oo keliya haddii xubin qoyskaaga katirsan uu jiro 12 sano ama ka weyn.

Dukumiintiyada oo dhan waa in lagu qoraa mid kamid ah luuqadaha Nederlaan ee Af-Dhajka, Af-Ingiriis, Af-Jarmal ama Af-Faransiis. Haddii dukumiintiyada ay ku qoran yihiin luuqad kale, turjubaan la dhaariyey waa inuu tarjumaa dukumiintiyadaan. Tarjumayaasha aad ka dooran karto waxaa laga heli karaa undefineddiiwaanka fasirayaasha iyo tarjumaanada la dhaariyayundefined(Rbtv).

Waa inaad sidoo kale siisaa dukumiintiyada ku saabsan xiriirka qoyskaaga ee xubnaha qoyskaaga, sida shahaadada guurka, shahaadada dhalashada ama buugga diiwaanka qoyska. Foomka codsiga ee dib u mideynta qoyska ayaa si sax ah u sheegaya dukumiintiyada ay tahay inaad soo gudbiso. Foomkan codsiga waxaa laga heli karaa webseedka IND. Codsiyada lacagta ku kacaya waxaa lagu codsan karaa iyada oo lasii marsiinayo foom kale oo IND ah. Fadlan la soco: IND waxa ay u baahan tahay dukumiintiyo kala duwan waddanki kastaba. Waa muhiim inaad had iyo jeer uga jawaabto waqti ku habboon suundefinedaalaha IND ay ku weydiiso ee kusaabsan codsigaaga dib u midaynta qoyskaaga.