• Bilowga
  • Lacag waa ka deynsan kartaa DUO
Lacag ku jira boorso
Laga soo xigtay: Leefgeld
Information
Lacag waa ka deynsan kartaa DUO
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/16/2023, 3:47 GD

Waa inaad adiga iska bixisaa koorsada la qabsashada iyo imtixaanada. Waxaad koorsada la qabsashada iyo imtixaanada ku bixineysaa deyn aad ka qaadaneyso dowlada haddii uu iskuulkaaga sharuudaha ka soo baxaayo.

Lacag waa ka deynsan kartaa DUO

Ma heysataa sharci deganaansho oo magangelyo? Markaa lacag ayaa dowlada ka deysan kartaa ee koorsada la qabsashada iyo imtixaanka. Taasi waxaa ka heley

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
.

Haddii aad mudada la qabsashada aad ku dhameyso la qabsashada, looma baahna inaad deynta dib u gudo. Ma kuu suura gelin inaad waqtiga imtixaanka la qabsashada ku qaado? Iyo DUO ay ku siin weydo dheereyn mudada la qabsashada? Markaa waa inaad (qeybka mid ah) deynta dib ugu celisaa DUO. Inta lagaa rabo inaad dib bixiso, waxey ku xiran tahay inta aad deynsatay.

Sharuudaha deynta lacagta ee la qabsashada bulshada

Ma rabtaa inaad DUO lacag ka deynsato oo qabsashada bulshada? markaa waa inaad doorataa iskuul haysta astaanta tayo fiican oo la ansax ah

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Blik op Werk'
.

Keliya iskuuladan ayaa lacag deyn ah uga deynsan kartaa DUO oo imtixaanada la qabsashada bulshada ah. Iskuulada kale taasi suura gal ma aha.

Qarashkan ayaa ka deysan kartaa DUO

Waxaa 3 biloodba waxaa ugu badnaan € 1.250,-ayaa ka deysan kartaa DUO. Iyadoo qarashkan laga xisaabinayaa inta saacadood ee cashar ay ku siin karaan. Halkaasoo aad iskoolada badankooda ugu badnaan 9 saacadood wiigii ku siinayaan cashar. Kala hadal iskuulka haddii aad saacado dheeraad ah oo casharka haddii aad u baahato.

Lacagta dib loogu celinaayo DUO

Haddii aad lacag dib ugu celineyso DUO, waxaad arrintaa ka heleysaa warqad. Warqadaasi waxaa ku qoran inta aad dib u bixineyso. Iyo marka lagaa rabo inaad bilaawdo.

Looma baahna inaad deynta 1 mar wada bixiso. Isku darkii waxaa heysataa 10 sano. Bil walba waxaa siineysaa DUO isla xadkii lacagta ah. DUO waxey ka goosanayaan si toos ah bangigaaga.

Ka taxadar: maadama ay deyn tahay, waxaad bixiney (suur gal ah) riba. Inta xadka ribada aad bixineyso, intaa 5 ta sano waa isku mid. Ka dib 5 sano ayaa isbedeli karaa boqolkiiba.


Mashruuca tallaabooyinka

Bilaabida la qabsashada bulshada ka hor 1 janaayo 2022