• Bilowga
  • Degmada ayaa kuu casumeyso wadahadal
Nin ayaa la hadlaaya shaqaalaha degmada.
Laga soo xigtay: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
Warbixin
Degmada ayaa kuu casumeyso wadahadal
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 2/8/2024, 10:30 GH

Ma heshay warqad ku saabsan la qabsashada bulshada.

Waxaa waajib kugu ah inaad imaado ballanta

Waxaad heleysaa casumaad degmada oo warqad ah. Waxaa warqada ku qoran taariikhda iyo waqtiga lagaa rabo degmada inaad imaado oo wadahadalka 1aad. Waa waajib in ballanta imaadaa. Ma awoodid maalintaasi warqada ku qoran? Markaa la xariir degmada.

Waxaad adiga iyo degmada wada baareysaan qaabka ugu wanaagsan aad la qabsashada bulshada u sameyn karto

Qaabab kala duwan ayaa loo sameeyn karaa la qabsashada bulshada. Waxaad qofka kuu qaabilsan ee degmada ayaa dhowr wadahadal ku baareysaan waxa adiga kugu habboon.

Taariikhda bilowga wadahadalka degmo walba wey kala duwan yihiin. Degmooyinka qaar waxaad ballanta 1 aad heleysaa marka aad weli

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
xerada magangelyodoonka (AZC)
degan tahay. Degmooyinka qaarkood waxey wadahadalada bilaabanayaan ka dib marka aad guri ka hesho degmada.

Waa waajib inaad imtixaanka sameysaa

Mudada wadahadalada degmada waxaa sameyneysaa imtixaan. Imtixaankan waxaa degmada ay baareysaa qaabka la qabsashada bulshada ee adiga kugu habboon. Natiijada waxey bixineysaa qiyaasid in 3 sano gudaheeda luqada Nederlaanka darajada

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
B1
aad ku qaadi karto.

Imtixaankan waa waajib. Waxaa degmada ku siin kartaa ganaax haddii aad ka qeyb qadan weydo.

Qodobkan ma ku caawiyay?

Mashruuca tallaabooyinka

Bilaabida la qabsashada bulshada ka dib 1 janaayo 2022